Lämpimästä talvisäästä on myös hyötyä – sähkön kulutus ja päästöt vähenivät tuntuvasti

Vuoden 2019 tammikuussa sähköä käytettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, vuoden 2020 tammikuu taas on historian lämpimimpiä.

Vuoden 2019 tammikuussa sähköä käytettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, vuoden 2020 tammikuu taas on historian lämpimimpiä. (Kuva Fotolia)

Taustalla on myös tuulivoiman osuuden kasvu ja teollisuuden vähentynyt tuotanto.

SÄHKÖ Energiateollisuus ry:n julkaisemat tammikuun sähkötilastot osoittavat, että sähkön kulutus ja päästöt ovat vähentyneet tuntuvasti. Kulutus on nyt 14 prosenttia alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Talven lämpöaalto vaikuttaa päästöihin suhteellisesti jopa enemmän kuin kulutukseen. Vuositasolla päästöt ovat vähentyneet viime vuoden tammikuuhun verrattuna noin 30 prosenttia, tammikuiden keskinäisessä vertailussa vuoden 2020 tammikuun päästöt ovat alustavien laskelmien mukaan jopa 47 prosenttia alhaisemmat kuin tammikuussa 2019.

Vuoden 2019 aikana sähkön tuotannon päästöt vähenivät muutenkin paljon, yhteensä 23 prosenttia, muistuttaa energiateollisuuden tuotantoyksikön johtaja Jari Kostama.

– Tammikuita vertailtaessa puhutaan kyllä kahdesta ääripäästä. Vuoden 2019 tammikuussa sähköä käytettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, vuoden 2020 tammikuu taas on historian lämpimimpiä.

Teollisuuden tuotantoa painavat matalasuhdanteen lisäksi lakot, joilla on oma vaikutuksensa tuotantovolyymiin. Suurempi vaikutus päästöjen hetkelliseen vähenemiseen on kuitenkin sillä, että sähköä tuotetaan lämmön sivutuotteena varsinkin talvikaudella, ja sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset ovat tänä talvena olleet normaalia vähemmän käytössä.

Päästöt olisivat laskeneet vieläkin enemmän, jos hakkeen ja muun metsäpolttoaineen saatavuus olisi parempi. Metsäteollisuuden lakot ovat laskeneet tuotantoa, ja silloin myös lämpökattilaan kelpaavia sivujakeita syntyy vähemmän, Kostama kertoo.

– Toinen hakkeen saatavuuteen liittyvä tekijä on se, että kun talvi on mitä on, metsäkoneilla ei ole monin paikoin metsään mitään asiaa.

Tuulisuus on lisännyt tuulisähkön tuotantoa niin, että sähkön hinta on painunut lähelle nollaa, kerran jopa miinukselle. Tuulisähkön tuotantoa lisäävä tekijä on ollut myös uusien tuulivoimaloiden valmistuminen.

Vuoden 2019 aikana käyttöön otetut uudet tuulivoimalat valmistuivat syksyllä ja eivät siis olleet mukana viime vuoden tammikuun tuotantotilastoissa. Tuulivoiman lisäys on vuositasolla ollut 12 prosenttia, vuoden 2020 tammikuun tuulisähkön tuotanto oli yli kaksinkertainen edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.

Vähäinen sähkönkulutus on vähentänyt sähkön nettotuontia muista maista. Laskua on vuosien 2019 ja 2020 tammikuiden välisessä vertailussa 40 prosenttia. Tuontia on lähinnä Ruotsista ja vähenevässä määrin Venäjältä. Sähkön vienti Viroon on noussut vuositasolla 77 prosenttia.

Lue myös: Talvituulet puhalsivat uuden tuulisähkön tuotantoennätyksen – Suomeen valmistui syksyn aikana 56 uutta tuulivoimalaa

Kommentoi Facebookissa