Selvitys suomalaisten SS-miesten sotatiestä viivästyy jälleen – julkistus helmikuussa 2019

Viipuria kesällä 1944 puolustanut maineikas vaununjohtaja Börje Brotell oli myös entinen SS-mies.

Viipuria kesällä 1944 puolustanut maineikas vaununjohtaja Börje Brotell oli myös entinen SS-mies. (Kuva SA-kuva)

Selvitys tehdään mahdollisesta osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen.

SOTAHISTORIA Valtioneuvoston kanslia tilasi keväällä 2018 Kansallisarkistolta riippumattoman arkistoselvityksen suomalaisten SS-miesten mahdollisesta osallisuudesta juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamiseen vuosina 1941–1943. Selvitys luovutetaan valtioneuvoston kanslialle ja julkistetaan helmikuun alussa.

Selvityksen oli alun perin määrä valmistua marraskuussa. Saatu aineisto on ollut kuitenkin arvioitua laajempi ja selvityksen viimeistelyyn kuluu ennakoitua pidempi aika.

Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff lähestyi tammikuussa 2018 tasavallan presidentti Sauli Niinistöä pyytäen Suomea laatimaan selvityksen Waffen SS:n Wiking-divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten mahdollisesta osuudesta juutalaisten surmaamiseen. Zuroffille vastattiin tasavallan presidentin kansliasta, että Suomi tulee esille nousseiden asioiden johdosta tekemään riippumattoman arkistoselvityksen.

Arkistoselvityksessä on laadittu kaikista SS-Wiking-divisioonan 1408 suomalaisesta vapaaehtoisesta yhteenveto, josta käy ilmi heidän sijoittumisensa eri yksiköihin ja yksityiskohtainen niin kutsuttu sotapolku. Tähän asti miesten osallisuudesta juutalaisten tai siviilien surmaamiseen ei ole ollut suoria todisteita.

Selvityksessä on ollut käytettävissä kaikkiaan 75 suomalaisen vapaaehtoisen päiväkirjaa. Aikaisemmissa tutkimuksissa käytössä on ollut 54 päiväkirjaa. Lisäksi selvityksessä on käyty läpi erittäin suuri määrä Suomessa olevia viranomais- ja yksityisarkistoja, kirjeenvaihtoa, valokuvia, sanoma- ja aikakauslehtien kirjoituksia ja artikkeleita, muistelmia sekä olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta. Selvitystyön käyttöön on saatu merkittäviä täydennyksiä ulkomaisista arkistoista Venäjältä, Ukrainasta, Saksasta, Hollannista ja Pohjoismaista

Hankkeen tutkijana toimii professori Lars Westerlund ja tutkimusapulaisena filosofian maisteri Ville-Pekka Kääriäinen. Selvityshankkeella on projekti- ja ohjausryhmät, joilla on ollut mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Hanke käynnistyi toukokuussa 2018.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääsihteeri Pekka Timonen valtioneuvoston kansliasta. Projektiryhmän puheenjohtajana on pääjohtaja Jussi Nuorteva, varapuheenjohtajana tutkimusjohtaja Päivi Happonen sekä jäseninä professori Pia Letto-Vanamo, professori Kimmo Rentola, professori Vesa Tynkkynen, apulaisprofessori Antero Holmila, dosentti André Swanström sekä dosentti Oula Silvennoinen.

Selvitys julkaistaan helmikuussa 2019 englanninkielisenä. Suomeksi julkaistaan selvityksen tiivistelmä.

Lue myös: Suomalaisten SS-miesten sotatiestä tehdään selvitys – valtioneuvosto myönsi 69 000 euroa

Kommentoi Facebookissa