Naisten ja miesten ero palkkatuloissa – 7000 miljoonaa euroa vuodessa

Naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero on tällä hetkellä koko työmarkkinoilla noin 16 prosenttia.

Naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero on tällä hetkellä koko työmarkkinoilla noin 16 prosenttia. (Kuva Fotolia)

Samapalkkaisuusohjelma suosittaa konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi.

TASA-ARVO Ero naisten ja miesten palkkatuloissa on yli 7000 miljoonaa euroa vuodessa. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hitaasti, ja tämän hetkisellä vauhdilla palkkaeron poistaminen vie vuosikymmeniä.

– Samapalkkaisuus-tavoitteesta on kolmikannassa laaja yhteisymmärrys, mutta keinoja sen saavuttamiseen on nyt vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten, toteaa DI Leo Suomaa tekemässään samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarvioinnissa.

Kolmikantaisen ohjelman pyrkimyksenä on kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa, joka tällä hetkellä koko työmarkkinoilla on noin 16 prosenttia.

Samapalkkaisuusohjelmilla on arvioitsijan mukaan ollut merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, vaikka niiden välitöntä vaikutusta sukupuolten palkkaeroon on vaikea arvioida. Leo Suomaa ehdottaa, että samapalkkaisuustoimenpiteitä tulee jatkaa ja tehostaa. Arviointi suosittaa laajasti erilaisten keinojen käyttöä naisten ja miesten välisen palkkaeron kuromiseen.

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan palkkatulojen eroon saattaa vaikuttaa myös heikko palkka-tietämys, tai palkka-avoimuuden puute. Kun yrityksessä tai muussa organisaatiossa on tehty kunnollinen lain edellyttämä palkkakartoitus, se on yleensä johtanut perusteettomien palkkaerojen poistamiseen.

– Yritys- ja työpaikkatasolle tarvitaan työkaluja, digitaalisiakin, tukemaan lainsäädännön toteuttamista, arvioi Suomaa.

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko painottaa, että tahtia sukupuolten sitkeän palkkaeron kaventamiseksi on lisättävä. Yksi keino on palkka-avoimuuden vahvistaminen lainsäädännön keinoin. Vuoden alussa aloittaa kolmikantainen työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää palkka-avoimuuteen liittyviä lainsäädännöllisiä muutostarpeita. Työryhmän selvitys on käytettävissä kuluvan hallituskauden päättyessä.

Samapalkkaisuusohjelman jatkoa käsiteltiin tänään työmarkkinajohtajien ja keskeisten ministeriöiden samapalkkatapaamisessa. Yksimielisyys vallitsee siitä, että sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi tarvitaan jatkossakin kolmikantaista yhteistyötä.

Samapalkkaisuusohjelman 2016–2019 kokonaisarviointi julkistettiin Helsingissä pidetyssä Samapalkkafoorumissa 14. joulukuuta. Samapalkkafoorumi on vuosittain järjestettävä tilaisuus, jossa käsitellään sukupuolten välisiä palkkaeroja ja niiden kaventamista.

Lue myös: Naisten koulutustason nousu ei automaattisesti pienennä palkkaeroja

Kommentoi Facebookissa