Sinilevätilanne heikentynyt merialueilla ja sisävesissä – esiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa

Merimaisemaa Korppoosta. (Kuva Karoliina Korkiakoski)

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä.

SINILEVÄ Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet viime viikosta sekä rannikkoalueilla että avomerellä. Sinilevän pintakukintoja on havaittu laajalti Gotlannin altaan pohjoisosan avomerialueilla sekä maan länsirannikon läheisyydessä. Järvilläkin on tehty enemmän havaintoja sinilevästä.

Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesien havaintopaikoilla ei ole tällä viikolla tehty havaintoja erittäin runsaista sinileväkukinnoista. Runsaasti sinilevää on havaittu seitsemällä kohteella eri puolilla Suomea Lappia lukuun ottamatta. Hieman levää esiintyy yhteensä 32 järvihavaintopaikalla koko maassa.

Rannikolla on tällä hetkellä havaittu erittäin runsaasti sinilevää vain yhdellä sinileväseurannan havaintopaikalla Varsinais-Suomessa Mynämäellä Mynälahden sisäosassa. Runsaasti sinilevää on havaittu neljässä eri havaintopaikassa Naantalin ja Rauman rannikolla. Hieman sinilevää esiintyy edelleen 20 rannikkohavaintopaikalla. Rannikon sinilevähavainnot painottuvat etelä- ja lounaisrannikolle sekä Saaristomerelle.

Virallisen sinileväseurannan havaintojen lisäksi kansalaisilta on tullut yhteensä 49 havaintoa, joista 28 koskee sinileväkukintaa. Viikon aikana on havaittu länsirannikolla Mäntyluodosta etelään Saaristomeren pohjoisosiin asti hajanaisia mutta paikoitellen voimakkaitakin pintaleväesiintymiä lähellä rannikkoa. Selkämeren keskiosassa avomerialueella Porin korkeudella on laajoilla alueilla runsaasti veteen sekoittunutta levää, joka voi myös osin olla pinnassa. Ahvenanmaan pohjoispuolella rannan läheisyydessä on myös havaittu muutamia pintaleväesiintymiä.

Gotlannin altaan pohjoisosan avomerialueilla on ollut alkuviikosta alkaen pintakukintaa laajoilla alueilla. Avomerialueella veteen sekoittunutta levää on havaittu myös Suomenlahden länsiosassa Inkoon tasalta länteen. Keskiviikkona pintalevänauhoja on ilmestynyt Saaristomeren kansallispuiston alueelle Korppoon eteläpuolelta aina avomerialueelle asti. Myös Suomenlahden länsiosassa levämäärä on kasvanut, mutta pintakukintoja alueella ei ole havaittu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Lue myös: Lämmin sää on lisännyt sinilevähavaintojen määrää – sekä sisävesillä että merialueilla

Kommentoi Facebookissa