Lämmin sää on lisännyt sinilevähavaintojen määrää – sekä sisävesillä että merialueilla

Sinileväpitoisen veden käyttöä tulee välttää. (Kuva Jussi Iso-Tuisku)

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä.

SINILEVÄ Sinilevähavainnot ovat runsastuneet tällä viikolla lämpimien säiden seurauksena niin sisävesillä kuin merellä. Esimerkiksi Selkämereltä on tehty tämän kesän ensimmäiset laajemmat sinilevähavainnot.

Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu kahdella, runsaasti sinilevää kahdeksalla ja hieman sinilevää sisävesien 51 havaintopaikalla eri puolilla Suomea. Sinileväseurannan pohjoisin havainto on Kemijärveltä. Kansalaishavainnoista pohjoisin on Muoniosta.

Rannikon havaintopaikoista seitsemällä on havaittu runsaasti ja 25 paikalla hieman sinilevää. Havainnot painottuvat Suomenlahdelta Selkämerelle, mutta myös Oulun edustalla Perämerellä on havaittu hieman sinilevää.

Viimeisen viikon aikana on tehty tämän kesän ensimmäiset laajemmat sinilevähavainnot Selkämeren eteläosissa. Avomerialueilta sinilevää on havaittu myös Ahvenanmerellä, Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella. Pinnassa olevia sinilevälauttoja on erityisesti Ahvenanmaan eteläpuolella ja Helsingistä itään Suomenlahden pohjukkaan saakka.

Vesien lämpeneminen edistää sinilevien kasvua, minkä seurauksena lähipäivinä jatkuvan lämpimän ja aurinkoisen sään myötä sinilevähavainnot todennäköisesti lisääntyvät.

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voi perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa.

Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa esitettävät sinileväkartat yhdistävät samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja Syken satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Lue myös: Jokamiehenoikeudet ovat nyt jokaisenoikeudet – ne mahdollistavat laajan luonnosta nauttimisen

Kommentoi Facebookissa