Sitran selvitys: Tuulivoima ja sähköautot ratkaisu – päästöjä voitaisiin vähentää Suomessa jopa 60 prosenttia

Tuulivoimaa tarvittaisiin lisää verkkoon vuoteen 2030 mennessä noin viiden gigawatin verran lisää nykyisen noin kahden gigawatin lisäksi.

Tuulivoimaa tarvittaisiin lisää verkkoon vuoteen 2030 mennessä noin viiden gigawatin verran lisää nykyisen noin kahden gigawatin lisäksi. (Kuva Metsähallitus)

Keskeisimpiä keinoja päästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti on liikenteen sähköistäminen.

PÄÄSTÖVÄHENNYKSET Suomen on mahdollista vähentää päästöjään 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tämä vaatii kuitenkin selkeää poliittista ohjausta.

Nyt julkaistun Sitran selvityksen mukaan Suomen päästöjä voidaan vähentää miltei puolella sellaisin toimin, joista ei koidu elinkaarensa aikana lisäkustannuksia tai jotka jopa tuovat säästöjä. Erityisesti tuulivoima ja liikenteen sähköistyminen tarjoavat Suomelle mahdollisuuden vähentää päästöjä kustannustehokkaasti.

Pariisin ilmastosopimuksessa maailman maat sitoutuivat rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle kahden asteen verrattuna esiteolliseen aikaan, pyrkimyksenä rajata nousu 1,5 asteeseen. Lokakuussa kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n julkaisema raportti korosti, että kaikkien maailman maiden on ryhdyttävä nopeisiin ja voimakkaisiin toimiin päästöjen vähentämiseksi.

Sitran tänään julkaisema yhdessä konsulttiyhtiö McKinsey & Companyn kanssa laatima selvitys osoittaa, että Suomi pystyy teknisesti ja taloudellisesti saavuttamaan nykytavoitteita suuremmat päästövähennykset. Se esittää Suomelle sarjan toimia eli päästövähennyspolun, jonka avulla päästöjä voidaan vähentää 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 vertailutasosta.

Määrä vastaa noin 27 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tämä toisi Suomen toimenpiteet linjaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja toimisi välietappina maamme pyrkimyksille kohti hiilineutraaliutta.

– Päästöjen nopea vähentäminen on välttämätöntä tai muuten ilmastonmuutoksen kustannukset karkaavat käsistä. On päättäjistämme kiinni, toimivatko he välittömästi ja johdattavat Suomen oikealle polulle. Päätöksiä tarvitaan heti, sillä tarvittavien suurten muutosten toteutus vie aikaa, sanoo Sitran johtaja Mari Pantsar.

Keskeisimpiä keinoja, joilla Suomi voi vähentää päästöjään kustannustehokkaasti, on liikenteen sähköistäminen. Se tarkoittaa vuoteen 2030 mennessä 800 000 sähkö- ja hybridiautoa, 180 000 sähkö- ja ladattavaa hybridipakettiautoa ja -rekkaa sekä 8 000 sähköbussia.

Tuulivoiman merkittävä lisääminen merkitsisi 5 gigawattia lisää tuotantoa verkkoon, riittävästi kapasiteettia lupaprosesseihin ja rakentamisen tuotantoketjuun sekä asian huomioimista kaavoituksessa ja sähkönsiirtoverkoissa.

Muita keskeisiä keinoja ovat sähkön ja lämmön yhteistuotannossa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biomassalla, teollisuudessa lämmöntuotannon sähköistämisen tai fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biomassalla tai biokaasulla sekä asuinrakennuksissa sekä kaupallisissa ja julkisissa kiinteistöissä öljylämmityksen vaihtaminen lämpöpumppuihin ja sähkölämmitykseen.

Noin 50 prosentin päästövähennyksiin on jo mahdollista päästä keinoilla, joiden elinkaaren aikaiset kustannukset ovat yhtä suuret tai jopa pienemmät verrattuna nykyisiin ratkaisuihin. Keinot, joilla katetaan viimeinen 10 prosenttiyksikköä tarvittavista päästövähennyksistä, ovat sen sijaan kalliimpia ja epävarmempia.

– Tieliikenteen sähköistämisestä tulee nopeasti halpenevien akustojen myötä kaikkein kustannustehokkain yksittäinen päästövähennyskeino. Tuulivoima tulee puolestaan olemaan kustannustehokkain tapa tuottaa sähköä, myös tarvittava varastointikapasiteetti huomioiden, sanoo Sitran Ilmastoratkaisut-tiimin projektijohtaja Janne Peljo.

Sitran selvityksen mukaan säästövähennyspolun kannalta on kriittistä, että hallitus ohjaa toimillaan sekä yksityisen sektorin että yksilöiden investointeja vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

Lue myös: Tuulivoima on suuri puhallus – veronmaksajat ovat joutuneet maksamaan tukina jo satoja miljoonia

Kommentoi Facebookissa