Sosiaalitoimessa työskentelevien kokemukset – lähes joka neljäs kohtaa väkivaltaista ääriajattelua ja radikalisoitumista

THL selvitti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamista, kohtaamista ja lisätiedon tarvetta sosiaali- ja terveysalalla.

THL selvitti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamista, kohtaamista ja lisätiedon tarvetta sosiaali- ja terveysalalla. (Kuva Fotolia)

On tärkeää tietää miten tilanteessa toimitaan, ja mihin asiakas tai potilas ohjataan.

TUTKIMUS Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät kohtaavat työssään väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista, mutta tiedot ilmiöstä ovat puutteellisia.  Asia selviää THL:n tekemästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista sosiaalitoimessa työskentelevistä 23 prosenttia ja terveydenhuollossa työskentelevistä 9 prosenttia ilmaisi kohdanneensa tai epäilleensä, että on kohdannut väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista työssään.

Lisäksi sekä sosiaali- että terveydenhuollossa yli 90 prosenttia ilmaisi, ettei ilmiötä tunneta alalla tarpeeksi. Vaikka väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista on kohdattu tai epäilty kohdattaneen varsin laajasti, se ei välttämättä kuvasta ilmiön yleisyyttä.

– Kysyimme vastaajan subjektiivista kokemusta ilmiön kohtaamisesta, jolloin vastausten määrä ei välttämättä kuvasta ilmiön yleisyyttä yksiselitteisesti. Ilmiön tunnistaminen koettiin kuitenkin hankalaksi, sillä vastaajista noin joka viides ei osannut sanoa, onko kohdannut ilmiötä työssään, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Merja Mikkola.

Aiempi kokemus väkivaltaisen ekstremismin kohtaamisesta edesauttaa sen tunnistamisessa.

– Vastaajat, jotka olivat saaneet koulutusta ilmiöstä tai olivat itse kohdanneet tai epäilleet kohdanneensa väkivaltaista ekstremismiä, tiesivät muita vastaajia varmemmin, mihin tahoon ottaa yhteyttä tai kenen kanssa tehdä yhteistyötä, toteaa tutkimusassistentti Venla Ritola.

Tutkimukseen osallistuneet ammattilaiset kokivat, että väkivaltaisesta ekstremismistä ja radikalisoitumisesta tarvitaan sote-sektorilla lisää tietoa ja koulutusta. Tiedontarpeeseen vastaamiseksi THL suunnittelee sote-ammattilaisille verkkokoulutusta aiheesta.

– Vaikka kaikki alan ammattilaiset eivät ilmiötä kohtaisikaan, on heidän tärkeää tietää, miten tilanteessa toimitaan ja mihin asiakas tai potilas ohjataan. Kulutus myös auttaa ammattilaisia välttämään turhaa huolestumista radikalisoitumisesta, Ritola sanoo.

THL selvitti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamista, kohtaamista ja lisätiedon tarvetta sosiaali- ja terveysalalla vuosina 2018–2019. Webropol-kyselyyn vastasi 1389 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista 90 kunnasta Manner-Suomessa.

Terveydenhuollossa kyselyyn osallistui myös erikoissairaanhoidon, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Vankiterveydenhuollon henkilöstöä.

Lue myös: Väkivallan riski uhkaa työntekijöitä ensiavussa

Kommentoi Facebookissa