Suojelupoliisi päätti kohutun nimilistan kohtalosta – Tiitisen listaa ei luovuteta vieläkään

Suojelupoliisin haltuunsa saama niin sanottu Tiitisen lista sisältää henkilöiden nimiä ja muita yksilöintitietoja.

Suojelupoliisin haltuunsa saama niin sanottu Tiitisen lista sisältää henkilöiden nimiä ja muita yksilöintitietoja. (Kuva AOP)

Tutkimuslupa myönnetään muuhun DDR:n tiedustelupalvelu Stasia koskevaan aineistoon.

VAKOILU Suojelupoliisi on tehnyt päätöksen julkisuudessa mielenkiintoa herättäneeseen tutkimuslupahakemukseen. Tutkimuslupa myönnetään suomalaisten ja entisen DDR:n tiedustelupalvelun Stasin välistä yhteistyötä koskevaan aineistoon, mutta yksilöidysti pyydettyä aineistoa eli niin kutsuttua Tiitisen listaa tai niin kutsuttuun Rosenholz-aineistoon liittyviä tietoja ei voida luovuttaa tutkimuskäyttöön.

Tutkimuslupaa on haettu tutkimukseen, joka käsittelee DDR:n ulkomaantiedustelua Itämeren alueella vuosien 1969 ja 1990 välillä. Suojelupoliisista pyydetyn aineiston voidaan katsoa liittyvän perustellusti ja kiinteästi tutkimusaiheeseen. Tästä syystä Suojelupoliisi myöntää tutkijalle tutkimusluvan.

Sen sijaan yksilöidysti pyydettyjä aineistoja ei voida Suojelupoliisin mukaan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Syynä on se, että ei ole kiistattomasti selvää, ettei tiedon antaminen aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa valtion turvallisuudelle.

Päätöksessä on otettu myös huomioon se, että tietojen luovuttaminen voisi vaarantaa Suojelupoliisin kansainvälisen yhteistyön edellytykset. Tiedusteluyhteistyö perustuu luottamukselle, eikä saatuja tietoja lähtökohtaisesti voi luovuttaa eteenpäin, jotta luottamus Suojelupoliisiin säilyy.

Suojelupoliisin aineiston salassapitoaika on 60 vuotta, mutta tutkimuslupa on tietyin edellytyksin mahdollista saada myös tätä uudempaan aineistoon. Jokainen tutkimuslupahakemus harkitaan tapauskohtaisesti. Yksittäistapauksessa salassa pidettävästä asiakirjasta voidaan myöntää lupa saada tietoja, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

Niin kutsuttu Tiitisen lista on asiakirja, jonka Suojelupoliisi on saanut haltuunsa kansainvälisistä tiedustelulähteistä. Asiakirja sisältää henkilöiden nimiä ja muita yksilöintitietoja. Tiedot ovat luonteeltaan vihjetietoja. Asiakirja on salassa pidettävä julkisuuslain mukaan ja sen salassapitoaika on 60 vuotta. Asiasta on voimassa korkeimman hallinto-oikeuden päätös vuodelta 2010, asiakirja tulee yleisöjulkiseksi vuonna 2050.

Kommentoi Facebookissa