Suomalainen talousvesi on laadultaan erinomaista – yli 99,99 prosenttia täyttää laatuvaatimukset

Yleisimpiä häiriöitä olivat vesijohtoverkostojen saostumista ja kiinteistöjen putkistoista peräisin olevat raudan ja mangaanin kohonneet pitoisuudet.

Yleisimpiä häiriöitä olivat vesijohtoverkostojen saostumista ja kiinteistöjen putkistoista peräisin olevat raudan ja mangaanin kohonneet pitoisuudet. (Kuva THL)

Huolenaiheeksi ovat nousseet erityisesti vesijohtoverkostojen ikääntymiseen liittyvät uhat.

TERVEYS Suomalaisten vesilaitosten tuottama talousvesi on laadultaan erinomaista. Yli 99,99 prosenttia kaikista talousvesitutkimusten tuloksista täytti talousveden laatuvaatimukset. Tiedot perustuvat kuntien terveydensuojeluviranomaisten tekemään talousveden valvontaan. Tutkimuksessa oli mukana 153 suurinta vesilaitosta, joiden piirissä on yhteensä noin 4,5 miljoonaa talousveden käyttäjää.

Suomalainen talousvesi myös soveltuu hyvin käyttötarkoitukseensa. Yleisimpiä talousveteen liittyviä häiriöitä olivat vesijohtoverkostojen saostumista ja kiinteistöjen putkistoista peräisin olevat raudan ja mangaanin kohonneet pitoisuudet tai veden samea väri.

– Suurten vesilaitosten toimittama talousvesi on Suomessa turvallista ja sen laatu on ollut erinomaista jo pitkään. Viime vuosina huolenaiheeksi ovat kuitenkin nousseet erityisesti vesijohtoverkostojen ikääntymiseen liittyvät uhat. Mikäli talousveden laadussa havaitaan poikkeamia, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä haittaa veden käyttäjille. Tilanteeseen reagoidaan aina välittömästi, THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus sanoo.

Jotta talousveden laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa myös jatkossa, veden laatua uhkaavien riskien hallintaa ja seurantaa kehitetään paraikaa. Työ kattaa koko talousveden tuotannon aina raakavesilähteestä veden valmistukseen, jakeluun ja käyttäjän hanaan saakka. Riskinhallinta toteutetaan vesilaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisten yhteistyönä.

Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön kuten juomavedeksi ja ruoan valmistukseen tai elintarvikealan käyttöön. Talousveden laadun raportointi perustuu sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetukseen ja se tehdään yhteistyössä aluehallintovirastojen, Valviran ja STM:n kanssa.

Raportti on luettavissa Valviran Talousvesi-verkkosivulla. THL vastaa EU:n juomavesidirektiiviin liittyvästä raportoinnista ja antaa asiantuntija-apua vesivälitteisten epidemioiden selvittämisessä.

Lue myös: Hanoista ja vesijohdoista liukenee metalleja juomaveteen – juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet

Kommentoi Facebookissa