Suomalaisen keskieläke on 1 784 euroa kuukaudessa – lähes joka kolmas eläke yli 2 000 euroa

Kolmasosan eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. (Kuvituskuva Fotolia)

Yli puolessa kunnista eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia työikäisestä väestöstä.

ELÄKE Eläketurvakeskus kertoo, että suomalaisten eläkkeistä vajaa kolmannes on yli 2 000 euron suuruisia. Sukupuolten välinen eläke-ero pysyi ennallaan, ja se korostuu etenkin Etelä-Suomen hyvätuloisissa kunnissa.

Vuonna 2021 keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 784 euroa kuukaudessa, reilut 20 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Mediaanieläke oli 1 559 euroa kuukaudessa. Suomalaisten eläkkeistä 70 prosenttia oli alle 2 000 euron suuruisia. Kolmasosan eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Yli 3 000 euron eläkkeitä sai yhdeksän prosenttia eläkkeensaajista.

– Miesten ja naisten väliset erot korostuvat erityisesti eläkejakauman yläpäässä. Miehistä lähes 15 prosenttia sai yli 3 000 euron eläkettä, kun naisilla tämä osuus jäi viiteen prosenttiin. Eläkkeen suuruus heijastaa tehtyä työuraa, sen pituutta ja palkkatasoa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 2 110 euron kuukausieläkkeen. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin Etelä-Pohjanmaalla 1 551 euroa. Kuntatasolla Kauniainen erottuu muista 3 212 euron keskieläkkeellä. Espoo 2 397 euroa ja Helsinki 2 214 euroa ovat kakkos- ja kolmossijoilla. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella 1 312 euroa.

Naisten keskieläke oli 1 601 euroa ja miesten 2 006 euroa kuukaudessa, eli naisten keskimääräinen eläke oli viidenneksen pienempi kuin miesten. Sukupuolten välinen ero pysyi ennallaan verrattuna edellisvuoteen. Eläke kertyy ansioiden perusteella, joten ansioerot heijastuvat vahvasti eläke-eroihin. Sukupuolten välillä erot korostuvat etenkin Etelä-Suomen hyvätuloisissa kunnissa.

Suurin ero on Kauniaisissa, missä naisen eläke 2 332 euroa kuukaudessa on noin puolet miehen eläkkeestä, joka on 4 320 euroa. Ero korostuu myös Espoossa ja muutamissa Ahvenanmaan kunnissa.  Vain Suomen pohjoisimmassa kunnassa, Utsjoella, miehet ja naiset saavat keskimäärin lähes yhtä suurta 1 670 euron kuukausieläkettä.

– Pienituloisissa kunnissa miesten ja naisten välinen ero eläkkeessä on pieni niin suhteellisesti kuin euroissa. Sen sijaan hyvätuloisissa kunnissa ero on huomattava. Yli puolessa kunnista naisten keskimääräinen eläke on 80–90 prosenttia miesten eläkkeestä, kertoo Palotie-Heino.

Suomessa on 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kymmenessä vuodessa eläkeläisten määrä on kasvanut 170 000 henkilöllä eli 12 prosenttia. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes. Yli puolessa kunnista eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia ja joka viidennessä osuus on yli puolet.

Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo 45 prosentilla. Seuraavaksi tulevat Kainuu 43 prosenttia ja Kymenlaakso 41 prosenttia. Ainoastaan Uudellamaalla – 26 prosenttia – eläkeläisiä on alle 30 prosenttia.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 186 000 henkilöä eli vajaat kuusi prosenttia työikäisestä väestöstä. Osuus laski hieman kaikissa maakunnissa vuodesta 2020. Kymmenessä vuodessa työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on vähentynyt neljänneksen. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien keskieläke oli 1 169 euroa kuukaudessa. Vanhuuseläkkeellä olevien keskieläke oli puolestaan 1 867euroa.

Suomessa maksettiin työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä yhteensä 32,8 miljardia euroa vuonna 2021. Tästä työeläkkeitä oli 30,3 miljardia ja Kelan maksamia eläkkeitä 2,5 miljardia. Suurin osa eli 86 prosenttia eläkkeistä maksettiin vanhuuseläkkeinä. Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus eläkemenoista oli 7 prosenttia ja perhe-eläkkeiden 5 prosenttia. Puolet 2,4 miljardin euron työkyvyttömyyseläkemenoista aiheutui mielenterveyssyistä. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus oli viidennes eli 0,5 miljardia euroa.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Lue myös: Nämä 5 asiaa yhdistävät pitkään vanhuuseläkettä nauttivia – korkein riski menehtyä on matalatuloisella miehellä

Kommentoi Facebookissa