Suomalaisen vanhustenhoidon tila on huolestuttava – henkilöstön määrä on aivan liian pieni

Lähihoitaja kotihoidon työtehtävissään, meneillään verenpaineen mittaus.

Lähihoitaja kotihoidon työtehtävissään, meneillään verenpaineen mittaus. (Kuva SuPer)

Työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien osuus on tutkimuksen mukaan selvästi noussut.

VANHUSTYÖ Pohjoismainen uusintatutkimus Nordcare 2, Hoivatyö muutoksessa – Suomalainen vanhustyö pohjoismaisessa vertailussa julkistettiin eilen. Tutkimuksella on saatu vertailukelpoista tietoa vanhustyön työtehtävistä ja työolosuhteista Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Tutkimus antoi karun tuloksen suomalaisesta vanhustenhoidosta. Henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään on pohjoismaiden pienin. Hoitajat ovat huolissaan siitä, että liian pieni henkilöstömäärä aiheuttaa riskejä asiakkaille ja hoidon laadun taso laskee. Suomessa on yksityistetty vanhustenhoitoa muita pohjoismaita enemmän.

– Vanhustenhoidon syöksykierre on alkanut jo vuosia sitten. Nyt tilanne on kestämätön, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola allekirjoittaa tuloksen.

Suomen kotihoidossa asiakasmäärät ovat nousseet merkittävästi ja tämä on johtanut työpaineen nousuun, pohjoismaiden korkeimmalle tasolle. Henkilökuntaa on aivan liian vähän. Myös laitoshoidossa henkilöstömitoitus on tutkimuksen mukaan pohjoismaiden pienin.

– Nykyisellä henkilöstömäärällä ei voida pitää hyvää hoidon laatua yllä, puheenjohtaja Paavola muistuttaa.

Tutkimuksessa nousee esiin, kuinka työntekijöiden riittämättömyyden tunteet ovat kasvaneet, koska he eivät koe pystyvänsä tarjoamaan asiakkailleen riittävää hoitoa. Suomessa työntekijät ovat muita pohjoismaita useammin huolissaan siitä, että työntekijöiden vähäisyys aiheuttaa asiakkaille riskejä.

Kiristynyt työpaine näkyy kotihoidossa palkallisen ja palkattoman ylityön lisääntymisenä ja lounastauoista tinkimisenä. Laitoshoidossa palkatonta ylityötä teki tutkimuksen mukaan yli neljännes henkilökunnasta. Omaan työhön liittyvät vaikutusmahdollisuudet ovat vähentyneet merkittävästi ja työolosuhteet ovat heikentyneet viime vuosina.

Myös työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien osuus on selvästi noussut. Tutkimuksen mukaan työntekijät ovat aiempaa huomattavasti huolestuneempia terveydestään ja turvallisuudestaan, sillä etenkin väkivalta ja sen uhka ovat nousseet huomattavan korkealle sekä laitos- että kotihoidossa.

Kommentoi Facebookissa