Kahdeksan ahmaa pyydettiin poikkeusluvilla – peto aiheuttaa porovahinkoja enemmän kuin muut suurpedot yhteensä

Yksittäinen ahma voi aiheuttaa 17 000 euron tappiot, mutta susi jopa 32 000 euron arvosta.

Tutkimusten mukaan yksittäinen ahma voi aiheuttaa 17 000 euron tappiot,. (Kuva Fotolia)

Ahmanjälkiin voi nykyään törmätä eteläisintä Suomea myöten.

METSÄSTYS Suomen riistakeskus myönsi tammi- ja helmikuussa poikkeusluvat yhteensä kahdeksan porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Osaan poikkeuslupahakemuksista riistakeskus teki kielteisen päätöksen.

Poikkeusluvilla saatiin saaliiksi helmikuun loppuun mennessä kuusi urosta ja kaksi naarasta. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan saaliiksi saadut naarasahmat olivat aikuisia yksilöitä, jotka olivat kantavia, eivätkä siten olleet vielä synnyttäneet pentuja tälle talvelle.

Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla pyydettiin Lapista viisi ahmaa, Pohjois-Pohjanmaalta kaksi ja Kainuusta yksi ahma. Ahmat saatiin saaliiksi Sodankylästä, Kittilästä, Inarista, Savukoskelta, Sallasta, Kuusamosta, Taivalkoskelta ja Suomussalmelta.

Ministeriön asetuksen mukaisesti poikkeuslupia voitiin myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat.

Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla on tarkoitus vähentää ahmojen aiheuttamien porovahinkojen määrää. Ahman aiheuttamia porovahinkoja korvataan vuosittain enemmän kuin muiden suurpetojen aiheuttamia vahinkoja yhteensä.

Luonnonvarakeskuksen lokakuun lopussa antaman lausunnon mukaan Suomessa arvioitiin liikkuvan viime vuonna 220–250 ahmaa. Ahma on levittäytynyt viime vuosina yhä enemmän myös poronhoitoalueen eteläpuoliselle alueelle ja ahmanjälkiin voi nykyään törmätä eteläisintä Suomea myöten.

Kommentoi Facebookissa