Suomalaiset naiset nauttivat pitkään eläkkeestä – Ruotsissa korkein eläkkeellesiirtymisikä

Eroa suomalaisten miesten ja naisten eläkeajoissa on lähes viisi vuotta, vaikka eläkkeelle siirrytään keskimäärin samanikäisinä. (Kuvituskuva Fotolia)

Naiset elävät vuosia pidempään kuin miehet, joten heillä on myös pidempi eläkeaika.

ELÄKE Eläketurvakeskus vertaili Pohjoismaiden ja Viron eläkkeellesiirtymis- ja työmarkkinoilta poistumisikiä vuosina 2007–2020. Kaikissa vertailun maissa on tehty eläkeuudistuksia ajanjaksolla. Uudistusten tarkoitus on pidentää työuria ja turvata eläkkeiden maksu väestörakenteen ikääntyessä.

Ruotsi, Suomi ja Tanska erottuvat vertailussa muita korkeammalla eläkkeellesiirtymisiällä. Vaikka suomalaisten eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt reippaasti 2010-luvulla, työnteko lopetetaan edelleen vertailumaita nuorempana. Pisin eläkeaika on naisilla Islannissa, Norjassa ja Suomessa.

Ruotsalaisten eläkkeellesiirtymisikä on vertailun korkein koko 2010-luvun ajan. Keskimäärin ruotsalaiset siirtyivät eläkkeelle 64,2-vuotiaana. Seuraavana, noin vuoden jäljessä tulevat Suomi ja Tanska. Molemmat maat ovat parantaneet asemiaan merkittävästi 2010-luvulla.

– Suomessa ja Tanskassa on käytetty enemmän varhaiseläkkeitä kuin muissa Pohjoismaissa. Molemmissa maissa eläkeuudistusten vaikutukset 2010-luvulla näkyvät työnjättöiän myöhentymisenä ja eläkkeellesiirtymisiän nousuna. Tosin, ensin mainitussa on vielä tekemistä, toteaa yhteyspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta.

Suomen kehitystä selittää varhaiseläkereittien karsiminen ja eläkeiän asteittainen nosto. Vielä vuonna 2007 Suomessa oli vertailun alhaisin eläkkeellesiirtymisikä. Pohjoismaista vain Tanska on kyennyt vastaavan nousuun. Tanskassa nousu selittyy työkyvyttömyyseläkeuudistuksella ja eläkeiän nostolla. Vertailun jumbosijaa pitää Norja, missä eläkkeen voi ottaa maksuun täysimääräisenä jo ennen varsinaista eläkeikää.

Tilanne muuttuu olennaisesti, kun tarkastellaan maiden keskimääräistä poistumisikää työmarkkinoilta. Tässä vertailussa Suomi ja Tanska jäävät vertailun hännille, koska molemmissa maissa työskentely lopetetaan usein heti eläkkeelle siirryttäessä. Muissa vertailun maissa työntekoa on tavallista jatkaa eläkkeellä, vaikkapa osa-aikaisesti.

Naiset elävät vuosia pidempään kuin miehet, joten heillä on myös pidempi eläkeaika. Naisista pisin eläkeaika, noin 23 vuotta, on islantilaisilla, norjalaisilla, suomalaisilla ja virolaisilla. Lyhin se on tanskalaisilla, 20 vuotta.

Miehistä pisin eläkeaika, 20 vuotta, on norjalaisilla. Lyhimmän ajan eläkkeellä ehtivät olla virolaiset ja tanskalaiset miehet, keskimäärin 16 vuotta. Suomessa ja Ruotsissa eläkeajan pituus on miesten keskitasoa, reilut 18 vuotta.

Eroa suomalaisten miesten ja naisten eläkeajoissa on lähes viisi vuotta, vaikka eläkkeelle siirrytään keskimäärin samanikäisinä.

– Suunta on parempaan, mutta kärjistäen suomalaisen miehen elämässä on edelleen myös Ryysyrannan piirteitä. Elintavoissa on petrattu, mutta miehet tuskin saavat kiinni naisten elinajanodotetta. Niinpä suomalaisnaiset saavat nauttia myös jatkossa pitempään eläkevuosista, arvioi kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Lue myös: Joka kolmas vanhuuseläkeläisistä haluaa työskennellä – työ tuo mielenkiintoista tekemistä

Kommentoi Facebookissa