Suomalaisten enemmistölle välttämätöntä – ”Venäjä häviää sodan ja joutuu vetäytymään Ukrainasta”

Tutkimusten mukaan suomalaisten käsitykset Venäjästä ovat muuttuneet synkemmiksi sodan edetessä. (Kuvituskuva Fotolia)

Enemmistön mielestä myös tavalliset venäläiset ovat kollektiivisesti vastuussa sodasta.

TUTKIMUS Suomalaisista 57 prosenttia pitää välttämättömänä, että Venäjä häviää sodan ja joutuu vetäytymään Ukrainasta, kun Ukrainassa käytävässä sodassa aikanaan saavutetaan pysyvä tulitauko tai rauhansopimus, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Tutkimuksissa selvitettiin suomalaisten arvioita siitä, millaisten asioiden ja ehtojen pitäisi toteutua, kun Ukrainassa aikanaan saavutetaan pysyvä tulitauko tai rauhansopimus.

Välttämättöminä enemmistö suomalaisista pitää Venäjän tappion lisäksi seuraavia asioita: ydinaseita ei käytetä (84 %), uhka sodan laajenemisesta muihin maihin väistyy (63 %), sotarikoksiin syyllistyneet saadaan oikeuden eteen (63 %), Ukraina saa takaisin ne alueet, jotka Venäjä valtasi hyökättyään keväällä 2022 (56 %), Ukraina saa kuriin maassa rehottaneen korruption (51 %), Venäjä maksaa korvauksia Ukrainan jälleenrakentamiseksi (51 %) ja Venäjällä tapahtuu vallanvaihdos (51 %).

Enemmistö pitää vähintäänkin tarpeellisena (38 % välttämättömänä ja 42 % tarpeellisena), että Ukraina saa takaisin kaikki Venäjän siltä valtaamat alueet, myös Krimin niemimaan.

– Suomalaiset seisovat hyvin yhtenäisinä Ukrainan takana sodassa Venäjää vastaan. Sodan lopputuloksen lisäksi suomalaisille näyttäisi olevan tärkeämpää sotarikollisten saaminen tuomiolle kuin Venäjän vakaus, arvioi tulosanalyysin kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

– Suomalaiset näyttävätkin menettäneen toivonsa nykyiseen Venäjään. Suomalaisten mielestä myös tavalliset venäläiset kantavat ainakin jonkinlaista kollektiivista vastuuta maansa hyökkäyssodasta ja sen jatkumisesta Ukrainassa.

Selvä enemmistö (62 %) suomalaisista katsoo, että tavalliset venäläiset ovat osaltaan vastuussa hyökkäyssodasta Ukrainaan, koska he eivät nouse vastarintaan sotaa vastaan. Viidesosa (22 %) katsoo, ettei tavallisilta venäläisiltä voida edellyttää vastarintaa sotaa kohtaan.

Suomalaisten käsitykset Venäjästä ovat muuttuneet synkemmiksi sodan edetessä. Lähes kaikki suomalaiset pitävät Venäjää epävakaana ja arvaamattomana (93 %), keskusjohtoisena diktatuurina (92 %), laajentumishaluisena suurvaltana (89 %) ja merkittävänä sotilaallisena uhkana (85 %).

Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 15.–27.9.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla.

Lue myös: Neljä rajanylityspaikkaa Venäjältä suljetaan – ”Pysäytetään laiton maahantulo Suomeen”

Tärkeimmät havainnot

Enemmistö (57 %) suomalaisista pitää välttämättömänä ja 26 prosenttia tarpeellisena Venäjän tappiota ja vetäytymistä Ukrainasta kestävän tulitauon tai rauhan saavuttamiseksi.

Puolet (51 %) suomalaisista katsoo vallanvaihdoksen Venäjällä olevan välttämätöntä, kun pysyvä tulitauko tai rauhansopimus saadaan aikaan.

Lähes kaikki suomalaiset pitävät Venäjää epävakaana ja arvaamattomana (93 %), laajentumishaluisena suurvaltana (89 %) ja merkittävänä sotilaallisena uhkana (85 %).

Enemmistö (62 %) suomalaisista näkee myös tavallisten venäläisten olevan osasyyllisiä Ukrainan hyökkäyssotaan, koska he eivät nouse vastustamaan sotaa.

Suomalaisten enemmistö toivottaa Ukrainan tervetulleeksi Euroopan unionin (56 %) ja Naton (55 %) jäseneksi. Kolme neljäsosaa (75 %) on tyytyväisiä päättäjiemme toimintaan Ukrainan sotaan liittyvissä asioissa.

Kommentoi Facebookissa