Suomalaisten mielestä ekaluokkalaiselle voi jo maksaa viikkorahaa – 30 euroa ehdoton maksimi

Viikkoraha on hyvä tapa opettaa lapselle taloustaitoja.

Viikkoraha on hyvä tapa opettaa lapselle taloustaitoja. (Kuva Fotolia)

Kymmenen euroa riittää kyselyyn vastanneiden mukaan kymmenvuotiaalle.

PERHE Kouluikä on suomalaisten mielestä hyvä ikä aloittaa viikkorahojen maksaminen. Perheen koko vaikuttaa viikkorahakäytäntöihin. Perheen pienimmät ovat hyvä totuttaa rahaan ja sen käyttämiseen jo nuorina.

Enemmistö suomalaisista katsoo, että viikkorahan maksaminen on hyvä aloittaa viimeistään kouluiässä. Noin kuudennes suomalaisista maksaisi viikkorahaan 5–6-vuotiaalle lapselle.

LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan yli tuhannesta vastaajasta 18 prosenttia sanoi, että viikkorahaa ei ole syytä maksaa ollenkaan. Sen sijaan rahaa tulisi heidän mielestään antaa lapsille tilanteen ja tarpeen mukaan.

Perheen koko vaikuttaa ajattelutapaan. Suurissa perheissä viikkorahakäytännöstä ollaan valmiimpia luopumaan. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron mukaan viikkoraha on hyvä tapa opettaa lapselle taloustaitoja. Taloustaidot kannattaa siirtää eteenpäin siinä missä muutkin elämäntaidot.

– Alkuun viikkoraha voi olla ihan pieni summa. Eihän lapsen odoteta tekevän viikkorahallaan isoja hankintoja, yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Enemmistö kyselyyn vastanneista katsoo, että kymmenenvuotiaalle lapselle enintään kymmenen euroa riittää sopivaksi viikkorahaksi. 28 prosenttia vastanneista piti viittä euroa riittävänä viikkorahana.

Asuinpaikka ei vaikuttanut vastaajien näkemyksiin. Sen sijaan perheen koko ja tulotaso näkyivät vastauksissa. Suurilla perheillä oli haluja maksaa vähemmän viikkorahaa kuin pienemmillä perheillä. Hyvin toimeen tulevat puolestaan olivat valmiita maksamaan viikkorahaa jopa 20 euroa. Yli 30 euron viikkorahaa ei antaisi yksikään vastaaja.

– Viikkorahan suuruus riippuu siitä, mihin rahan on tarkoitettu riittävän. Isompien lasten kanssa voi olla fiksua yhdessä tehdä oman talouden suunnitteluharjoitus, jossa mietitään viikkorahan muodostuminen, Nummiaro sanoo.

– Harjoitukseen voi sisällyttää isompiakin hankintoja, jolloin viikkoraha nousee esimerkiksi kymmeneksi viikoksi. Nuoren tehtäväksi jää huolehtia, että säästö todella kasvaa kohti tavoitetta.

Tutkimustulokset on saatu LähiTapiolan tilaamasta Arjen katsaus -tutkimuksesta. Tutkimuksen toteutti viime syys-lokakuussa Kantar TNS ja kyselyyn vastasi 1 026 15–74-vuotiasta suomalaista.

Kommentoi Facebookissa