Suomalaisten toimistojen päästöt vähenivät vihreällä sähköllä

Paperia toimistoissa säästettiin vuoden aikana yli puolen kilometrin korkuinen pino eli lähes kuusi miljoonaa arkkia.

Paperia toimistoissa säästettiin vuoden aikana yli puolen kilometrin korkuinen pino eli lähes kuusi miljoonaa arkkia. (Kuva Fotolia)

Suurimmat säästöt saavutettiin sähkönkulutuksen sekä lentoliikenteen päästöissä.

YMPÄRISTÖ Vuonna 2016 suomalaiset Green Office -toimistot vähensivät 4 440 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Sama määrä päästöjä syntyisi, jos nelihenkinen perhe lentäisi Helsingistä Gran Canarialle ja takaisin joka päivä vuoden ajan. Sähkön osuus päästösäästöstä on 3 320 tonnia ja lentoliikenteen osuus 1 830 tonnia.

Sähkön alkuperällä on valtava merkitys päästöjen syntymiseen. Sähkönkulutus Green Office -verkostossa kasvoi, mutta sen aiheuttamat päästöt vähenivät, koska suuri osa toimistoista on siirtynyt käyttämään vihreää sähköä.

Uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä ei synny laskennallisia ilmastovaikutuksia toisin kuin esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta energiasta. Jo 57 prosenttia Green Office -toimistoista käyttää vihreää sähköä.

– Digitalisoitumisen ja esimerkiksi jäähdytyksen yleistymisen myötä toimistojen energiankulutus on kuitenkin kasvussa. Siksi energiatehokkuus ja kulutuksen minimoiminen on välttämätöntä. Pelkästään Green Office -verkostossa vuoden aikana kulutetun sähkön määrällä Linnanmäen huvipuisto pyörisi 26 vuotta yötä päivää, Green Office -päällikkö Helka Julkunen WWF Suomesta kertoo.

Green Office -verkoston energiankulutukseen vaikuttaa muutamien suurten toimistojen kulutuksen kasvu sekä sähköintensiivisten toimintojen määrä. Paperia toimistoissa säästettiin vuoden aikana yli puolen kilometrin korkuinen pino eli lähes kuusi miljoonaa arkkia. Myös jätemäärät kääntyivät laskuun.

– Paperinkulutuksessa ja jätteiden lajittelussa yksilön omat valinnat ovat erityisen tärkeässä asemassa. Green Office -ohjelmassa henkilöstön osallistaminen ja ekotekoihin kannustaminen ovat erottamaton osa ympäristöjärjestelmää, Julkunen sanoo.

WWF Green Office on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille. Sen avulla toimistot voivat pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä sekä vähentää päästöjä. Green Officen avulla toimistot voivat vastata myös moniin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

WWF Suomi käynnisti Green Office -ohjelman vuonna 2002. Suomen Green Office -verkostossa on mukana 403 toimistoa 150 eri organisaatiosta. Niissä työskentelee yhteensä noin 57 500 työntekijää. Omaa WWF Green Office -verkostoaan hallinnoivat Suomen lisäksi Kiina, Latvia, Pakistan ja Turkki.

Suomen Green Office -toimistojen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä on seurattu vuodesta 2007 ja tulokset ovat olleet kiitettäviä. Keväällä 2017 raportointivelvollisia toimistoja Suomessa oli yhteensä 380.

Kommentoi Facebookissa