Suomen karhukanta on kasvanut – syksyn saalis ennätykselliset 342 karhua

Metsissämme liikkui ennen metsästyskautta arvion mukaan noin 2 000 yli vuoden ikäistä karhua ja yli 400 pentua.

Metsissämme liikkui ennen metsästyskautta arvion mukaan noin 2 000 yli vuoden ikäistä karhua ja yli 400 pentua. (Kuva Fotolia)

Karhua metsästetään poronhoitoalueen ulkopuolella kannanhoidollisilla poikkeusluvilla.

KARHU Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 342 karhua. Suomen riistakeskus kertoo, että saalismäärä kasvoi 37 eläimellä edellisvuoteen verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriön asettama enimmäiskiintiö metsästyskaudelle oli 384 eläintä.

Karhua metsästetään poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen alueelta kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Tänä vuonna lupia suunnattiin voimakkaasti itäisen Suomen karhutihentymäalueille. Eniten lupia oli Pohjois-Karjalassa, jossa kaadettiin ennätykselliset 163 karhua.

Muun eteläisen Suomen alueelta kaadettiin yhteensä 108 otsoa. Poronhoitoalueella karhua metsästettiin 95 karhun alueellisen kiintiön nojalla. Kiintiö jakautuu itäiseen ja läntiseen osaan. Poronhoitoalueella kaadettiin yhteensä 71 karhua.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut edellisvuodesta. Kasvua on tapahtunut Pohjois-Karjalan lisäksi Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Metsissämme liikkui ennen metsästyskautta arvion mukaan noin 2 000 yli vuoden ikäistä karhua ja yli 400 pentua. Suomen karhukanta täyttää suotuisan suojelutason kriteerit.

Lue myös: Suurpetoja pelätään aiempaa enemmän – sutta pelottavampia ovat kuitenkin karhu ja punkki

Kommentoi Facebookissa