Suomen kieltä opiskelee Suomessa kesällä lähes 200 ulkomaista opiskelijaa – eniten Venäjältä, Saksasta ja Puolasta

Pääpaino Suomen kielen ja kulttuurin kursseilla on suullisen kielitaidon kehittämisessä.

Pääpaino Suomen kielen ja kulttuurin kursseilla on suullisen kielitaidon kehittämisessä. (Kuva Fotolia)

Suomen kieltä voi opiskella ympäri maapallon hieman alle 90 yliopistossa lähes 30 maassa.

SUOMEN KIELI Lähes 200 yliopisto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa tulee tänä kesänä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä ja kulttuuria, osa heistä lisäksi tutustumaan kääntämisen perusteisiin. Eniten opiskelijoita tulee Venäjältä, Saksasta ja Puolasta. Yhteensä osallistujia on 24 eri maasta.

Opetushallitus järjestää viisi kurssia yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa heinä-elokuussa. Kurssien järjestäjinä toimivat tänä vuonna Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Åbo Akademi. Kurssit on tarkoitettu Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisissa yliopistoissa opiskeleville. Opiskelijoiden taitotaso vaihtelee noin vuoden opiskelleesta loppuvaiheen maisteriopiskelijaan. Kursseja on tänä vuonna tarjolla kolmea eri tasoa.

Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Sen lisäksi kerrataan kielioppia, luetaan, kirjoitetaan ja kuunnellaan. Tavoitteena on aktivoida ja kehittää kielitaitoa aidossa kieliympäristössä. Siksi kurssilla myös jalkaudutaan luokkahuoneen ulkopuolelle esimerkiksi haastattelemaan paikallisia ihmisiä. Kaikilla kursseilla tutustutaan lisäksi Suomen kulttuuriin ja suomalaiseen elämäntapaan.

Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa suomen kielen ja kääntämisen kurssi. Kurssilla vahvistetaan suomen kielen eri osa-alueiden hallintaa sekä perehdytään ammattimaisen kääntämisen perusteisiin. Se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka harkitsevat kääntäjän ammattia. Kurssi osoittautui niin suosituksi, että vain neljäsosa hakijoista pystyttiin hyväksymään.

Suomen kieltä voi opiskella hieman alle 90 yliopistossa lähes 30 maassa. Eniten suomen opetusta tarjoavia korkeakouluja on Venäjällä ja Saksassa, mutta suomen kielen yliopisto-opetuksella on pitkät perinteet myös useissa muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa.

Aasiassa opetusta on Kiinassa ja Japanissa. Uusimpana maana mukaan on tullut Georgia. Suomen kieltä opiskelleet työskentelevät valmistuttuaan muun muassa opettajina ja kääntäjinä sekä kulttuurin, tutkimuksen, hallinnon, journalismin ja matkailun aloilla.

Opetushallitus edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa lähettämällä vierailevia opettajia Suomesta, tukemalla opetusta taloudellisesti, myöntämällä lyhyitä opetusvierailuja, lähettämällä suomalaisia harjoittelijoita, lahjoittamalla yliopistoille opetusmateriaalia ja järjestämällä opettajille opintopäiviä.

Suomen kielen opiskelijoita tuetaan kesäkurssien lisäksi tarjoamalla heille Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma ja myöntämällä apurahoja opintoihin suomalaisissa yliopistoissa.

Lue myös: Suomen virallinen väkiluku kasvoi hieman – äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni

Kommentoi Facebookissa