Suomen virallinen väkiluku kasvoi hieman – äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni

Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 5 513 130 henkilöä.

Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 5 513 130 henkilöä. (Kuva Fotolia)

Pääkaupunkiseudun väkiluvun kasvusta vieraskielisen väestön osuus oli peräti kaksi kolmasosaa.

VÄKILUKU Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 5 513 130 henkeä. Väkiluku kasvoi vuoden 2017 aikana 9 833 henkilöllä. Väkiluvun kasvu oli pienin vuoden 2000 jälkeen.

Äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrän väheneminen kiihtyi. Suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä väheni 9 499 henkilöllä ja vieraskielisten määrä kasvoi 19 332 henkilöllä.

Suomessa asui vakituisesti vuoden 2017 lopussa 373 325 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä. Vieraskielisten osuus koko Suomen väestöstä on nyt seitsemän prosenttia. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat äidinkieleltään venäjää puhuvat 77 177 henkilöä, viroa puhuvat 49 590 henkilöä, arabiaa puhuvia on 26 467.

Maakunnittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli vuoden 2017 lopussa korkein Uudenmaan maakunnassa, 13 prosenttia väestöstä ja pienin Etelä-Pohjanmaalla, kaksi prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus väestöstä oli korkein Vantaalla, 18 prosenttia, Espoossa, 16 prosenttia ja Helsingissä, 15 prosenttia.

Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan 1981–2017.
Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan 1981–2017. (Kaavio Tilastokeskus)

Vuoden 2017 aikana väkiluku kasvoi viidessä maakunnassa ja väheni 14 maakunnassa. Määrällisesti eniten väkiluku kasvoi Uudellamaalla, 17 331 henkilöllä, Pirkanmaalla, 2 725 henkilöllä ja Varsinais-Suomessa, 2 134 henkilöllä. Väkiluvun kasvu oli myös suhteellisesti suurin Uudellamaalla, 1,1 prosenttia.

Väkiluku väheni määrällisesti eniten Kymenlaaksossa, 2 148 henkilöllä ja Etelä-Savossa, 1 781 henkilöllä. Myös suhteellisesti väkiluku väheni eniten Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa eli 1,2 prosenttia. Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa väkiluku väheni määrällisesti eniten lähes 50 vuoteen.

Väkiluku kasvoi 77 kunnassa ja pieneni 232 kunnassa. Määrällisesti eniten väkiluku kasvoi Helsingissä, 8 091 henkilöllä, Espoossa 4 461 henkilöllä ja Vantaalla 3 686 henkilöllä. Pääkaupunkiseudun väkiluvun kasvusta vieraskielisen väestön osuus oli kaksi kolmasosaa.

Suomessa oli vuoden 2017 lopussa alle 15-vuotiaita 890 424 ja 15–64-vuotiaita 3 443 388 henkilöä. Vuoden lopussa 65 vuotta täyttäneitä oli 1 179 318. Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä sataa työikäistä kohden, oli 60,1. Viimeksi väestöllinen huoltosuhde on ollut tätä korkeampi vuonna 1959.

Maamme itsenäisyyden aikana väestöllinen huoltosuhde on ollut korkeimmillaan vuonna 1917, jolloin luku oli 67,6 ja matalimmillaan vuonna 1984 huoltosuhteella 46,7.

  • Lähde Tilastokeskus

Kommentoi Facebookissa