Suomen talous taantumaan – kasvu on jo lähtökohdiltaan heikkoa ilman koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia

Suomen Pankki aloittaa Suomen talouden väliennusteiden julkaisemisen kaksi kertaa vuodessa.

Suomen Pankki aloittaa Suomen talouden väliennusteiden julkaisemisen kaksi kertaa vuodessa. (Kuva Suomen Pankki)

Suomen Pankin mukaan BKT supistuu 1,5–4 prosenttia heikentyneiden suhdanteiden vuoksi.

TALOUS Suomen vientikysynnän jyrkkä heikkeneminen painaa talouskasvun tänä vuonna selvästi miinukselle. Jos myös kotitalouksien kulutus vähenee olennaisesti ja tuotantoketjut katkeilevat kotimaassa koronaviruspandemian seurauksena, taantuma voi syventyä entisestään.

Suomen Pankki aloittaa Suomen talouden väliennusteiden julkaisemisen kaksi kertaa vuodessa. Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ensimmäisessä väliennusteessa esitetään todennäköisimmän ennusteuran sijaan kaksi laskelmaa pandemian mahdollisista vaikutuksista Suomen talouteen, jossa taantumaan ajautuminen on selvää, mutta taantuman syvyyttä ei vielä ole mahdollista luotettavasti ennustaa.

Ensimmäisessä laskelmassa koronavirus leviää laajasti kaikille maailman päätalousalueille ja Suomen talous supistuu 1,5 prosentilla pääosin vientikysynnän jyrkän heikkenemisen takia. Pandemian vaikutuksia talouskasvuun saadaan kuitenkin rajattua.

Toisessa laskelmassa on oletettu lisäksi, että kotitalouksien kulutus vähenee olennaisesti ja kotimaisten yritysten tuotantoketjut katkeilevat myös laajojen kotimaisten rajoitustoimien seurauksena. Laskelman suuruusluokkaa on haettu Kiinan alkuvuoden kehitystä kuvaavista tilastotiedoista, sillä muita taloustilastoja, joissa koronaviruksen vaikutus näkyisi, ei juurikaan ole vielä saatavilla.

Tässä laskelmassa Suomen talous supistuu kuluvana vuonna noin 4 prosentilla. Kun tilanne muuttuu nopeasti ja koronapandemia jatkaa leviämistään, heikomman skenaarion kaltainen kehitys näyttää yhä todennäköisemmältä.

Suomen talouden tämänvuotinen kasvu on lähtökohdiltaan heikkoa jo ilman koronaviruspandemian vaikutuksia. Kasvu hidastui viime vuonna ja viimeisellä neljänneksellä jopa supistui selvästi. Huolimatta ostovoiman hyvästä kasvusta ja yritysten parantuneesta kannattavuudesta yksityinen kulutus jäi vaimeaksi ja yksityiset investoinnit supistuivat. Kuluvana vuonna Suomen talous vajoaa taantumaan koronaviruspandemian takia.

Laskelmissa on oletettu, että pandemian vaikutus on väliaikainen ja Suomen talous palaa kasvu-uralle kuluvan vuoden loppupuolella. Tällaisen verrattain nopean elpymisen edellytyksenä on, että talouden alkuvuoden äkkijarrutuksen aikana onnistutaan politiikkatoimin estämään yritysten konkurssit ja työttömyyden kasvu.

Lue myös: Näiden työntekijöiden lapsille järjestetään lähiopetusta – hallitus julkisti listan kriittisten alojen henkilöstöstä

Kommentoi Facebookissa