Suomen talouskasvu hidastuu selvästi nousukauden jälkeen – julkinen talous tasapainottuu aluksi

Talouskasvu hidastuu lähivuosina, ennustaa valtiovarainministeriö taloudellisessa katsauksessaan.

Talouskasvu hidastuu lähivuosina, ennustaa valtiovarainministeriö taloudellisessa katsauksessaan. (Kuva Fotolia)

Väestön ikääntyminen kuitenkin kasvattaa julkisen talouden alijäämiä.

TALOUS Suomen talous kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2019 ja hidastuu lähivuosina alle 1,5 prosentin vuosikasvuvauhtiin, ennustaa valtiovarainministeriö taloudellisessa katsauksessaan. Talouskasvua hidastaa kansainvälinen ympäristö, joka on aiempaa haastavampi. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin.

Nopean talouskasvun vuoksi työttömyys on laskenut lähelle tasoa, joka kiihdyttää ansiotason nousua. Sen seurauksena kotitalouksien ostovoima paranee, mutta yritysten kustannukset nousevat.

Julkinen talous tasapainottuu vuosikymmenen vaihteessa. Julkisen talouden sektoreista valtionhallinto ja paikallishallinto ovat kuitenkin edelleen alijäämäisiä. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun sopeutustoimet päättyvät ja talouskasvu hidastuu.

– Suomen talous puskee eteenpäin korkeasuhdanteen jälkilämmöllä. Kasvu on hidastumassa ja monet näkevät maailmantaloudessa myös taantuman merkkejä. Asetelma julkisen talouden vahvistamiseksi on vaativa, sanoo osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander.

Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana, koska kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat hyvää vauhtia. Käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitää hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Maltillisen inflaation ansiosta myös reaalitulojen kasvu jatkuu nopeana.

Yksityiset investoinnit kasvavat vaisusti. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen vähenee voimakkaasti. Vaikka maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet, suurilla suomalaisilla teollisuusyrityksillä on runsaasti investointisuunnitelmia.  Maailmantalouden kasvu hidastuu laajalla rintamalla. Erityisesti Euroopassa kasvunäkymät ovat heikentyneet nopeasti.

Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa vuosittain eläke-, terveydenhoito- ja hoivamenoja. Työikäisen väestön määrän väheneminen heikentää myös talouden kasvumahdollisuuksia.

Lue myös: Tutkimus väittää – populististen puolueiden äänestäjien talousajattelu onkin vasemmistolaista

Kommentoi Facebookissa