Suomen valtio myönsi kehitysyhteistyöhön 36 miljoonaa euroa

Noin 63 prosenttia nyt jaetusta tuesta kohdistuu maailman vähiten kehittyneisiin maihin.

Noin 63 prosenttia nyt jaetusta tuesta kohdistuu maailman vähiten kehittyneisiin maihin. (Kuva Fotolia)

Eniten tukea saivat naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistämiseen kohdistuvat hankkeet.

KEHITYSYHTEISTYÖ Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 36 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeisiin ja -ohjelmiin sekä viestintä- ja globaalikasvatustukiin. Hanketukea sai 43 järjestöä ja yksi kunta, viestintä- ja globaalikasvatustukea 19 järjestöä ja ohjelmatukea kahdeksan järjestöä.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen päätöksellä pienten ja keskisuurten järjestöjen sekä kuntien hankkeisiin myönnetään noin 15,6 miljoonaa, Suomessa toteutettaviin viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin reilut 1,4 miljoonaa euroa ja isojen ohjelmatukea saavien järjestöjen toimintaan 19 miljoonaa euroa.

Tuki oli ensimmäisen kerran haettavissa neljälle vuodelle (2017–2020) ja hakuun saattoivat osallistua myös kunnat.  Hanketukea myönnettiin 43 järjestölle ja yhdelle kunnalle yhteensä 15,6 miljoonaa euroa.  Eniten myönteisiä päätöksiä kohdistui Somaliassa, Tansaniassa, Libanonissa ja Nepalissa toteutettaviin hankkeisiin. Tukea saavien joukossa on myös esimerkiksi pakolaisia tukevia hankkeita Libanonissa.

Noin 63 prosenttia tuesta kohdistuu vähiten kehittyneisiin maihin. Hallituksen kehityspoliittisen selonteon teemoista eniten tukea saivat naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistämiseen sekä yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn tukemiseen kohdistuneet hankkeet.

Viestintä- ja globaalikasvatustukea myönnettiin 19 kansalaisjärjestölle yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa vuosille 2017 ja 2018. Summalla rahoitettiin erityisesti pakolaiskriisien syistä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja merkityksestä suomalaisille viestiviä hankkeita.  Enemmistö rahoitettavista hankkeista on kasvatuksellisia hankkeita, minkä lisäksi useimmat hankkeista toteutetaan monen toimijan yhteistyönä. Hankkeista 15 on kaksivuotisia ja neljä kappaletta vuoden kestäviä hankkeita.

Kahdeksan järjestöä – Suomen lähetysseura, Fida, CMI, WWF, Reilu Kauppa, Suomen Pakolaisapu, Taksvärkki ja Pelastakaa Lapset – sai valtionavustuspäätöksen vuodelle 2017. Yhteissummaltaan tuki on 19 miljoonaa euroa.

Näiden järjestöjen ohjelmakausi yhtenäistetään muiden ohjelmatukea saaneiden järjestöjen kanssa niin, että jatkossa ohjelmatukea hakevat kaikki järjestöt yhtä aikaa. Kaikkiaan tuen piirissä on tällä hetkellä yhteensä 22 järjestöä. Ohjelmatuki on määrärahaltaan suurin kansalaisyhteiskuntatoimijoille tarkoitettu tukimuoto.

Kommentoi Facebookissa