Suomessa kehitettiin uutta teknologiaa – laivojen kyky jäissä navigointiin paranee

Laivojen on etsittävä kustannusten kannalta järkevä, mutta samalla turvallinen reitti jäiden läpi.

Laivojen on etsittävä kustannusten kannalta järkevä, mutta samalla turvallinen reitti jäiden läpi. (Kuva Fotolia)

Itämeren suuret liikennemäärät tarjoavat mahdollisuuden yhä tehostaa laivaliikenteen toimintaa.

LAIVALIIKENNE Uudet teknologiat helpottavat tulevaisuudessa uusien kuljetusreittien turvallista ja tehokasta käyttöä arktisella alueella. Ilmatieteen laitoksen, Paikkatietokeskuksen, Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimusyhteistyössä kehittämät menetelmät ja jäänavigointityökalut auttavat pitkällä tähtäimellä lisäämään laivaliikenteen kustannustehokkuutta ja vähentävät jäissä kulkevan laivaliikenteen riskejä.

Vessel Operations and Routing in Ice Conditions VORIC -projektissa on tartuttu talvimerenkulkuun liittyviin navigointihaasteisiin eli tilanteisiin, joissa laivojen on etsittävä kustannusten kannalta järkevä, mutta samalla turvallinen reitti jäiden läpi.

– Itämeren suuret liikennemäärät tarjoavat mahdollisuuden yhä tehostaa laivaliikenteen toimintaa, vaikka palvelut toimivat hyvin jo tällä hetkellä myös talviaikaan. Toisaalta arktisella alueella lisääntyvä liikenne vaatii panostusta nimenomaan peruspalveluiden kehittämiseen, toteaa Ilmatieteen laitoksen projektikoordinaattori Jani Poutiainen.

Aalto-yliopisto on kehittänyt projektissa mallin, jolla voidaan mitata alusten suorituskykyä jäissä. Malliin on mahdollista määritellä erityyppisiä jäätilanteita, laivan saavutettavissa oleva nopeus sekä laskea todennäköisyys sille, että laiva jää kiinni jäihin.

Jotta alukset pystyisivät löytämään parhaat reitit, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksessa on kehitetty algoritmia, jonka avulla mallissa voidaan ottaa huomioon myös laivan fyysiset rajoitukset sekä laivaliikenteelle asetetut rajoitukset, kuten jäänmurtajien antamat ohjeistukset.

– Uudet teknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia suomalaisille palvelutarjoajille.  Pitkällä aikavälillä hankkeen tarkoituksena on parantaa alalla toimivien suomalaisten yritysten kilpailukykyä, toteaa VTT:n tutkija Robin Berglund.

Ilmatieteen laitos toi mukaan hankkeeseen satelliittitietolähteitä sekä sää- ja jäätietoja, jotka vaikuttavat sekä aluksen suorituskyvyn mallintamiseen että reitin valintaan. Tutkasatelliitein on mahdollista kartoittaa myös jäävallien ja jäävuorien esiintymistä. Näiden uusista tunnistusmenetelmistä erityisesti automaattinen jäävuoritunnistus antoi lupaavia tuloksia hankkeessa.

Suomalaisista yrityksistä mukana projektissa ovat olleet Aker Arctic Technology, Arctia Shipping, Atlas Elektronik Finland Consilium Marine ja ESL Shipping.

Kommentoi Facebookissa