Suomessa on 2 000 karhua – karhukanta on runsastumassa

Metsän kuningas, otso, mesikämmen, kontio... Suomen kansalliseläimellä on monta lempinimeä.

Metsän kuningas, otso, mesikämmen, kontio... Suomen kansalliseläimellä on monta lempinimeä. (Kuva Fotolia)

Karhujen lukumäärän arvio perustuu vuonna 2016 tehtyihin pentuehavaintoihin.

LUONTO Luonnonvarakeskus Luke arvioi Suomen karhukannan olevan 1 980–2 100 yksilöä. Arvio karhujen määrästä on suurempi kuin vuonna 2016, jolloin karhuja arvioitiin olleen 1 720–1 840.

Karhujen lukumäärä runsastui selvimmin Oulun, Pohjois-Hämeen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten alueella. Merkkejä karhujen vähentymisestä oli Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen riistakeskusten aluetoimistojen alueilla. Edellisvuotta selvästi suurempaan kanta-arvioon vaikuttaa kannan kasvun lisäksi petoyhdyshenkilöiden kirjaaman havaintoaineiston parempi kattavuus.

Kanta-arvio perustuu vuonna 2016 tehtyihin pentuehavaintoihin. Pentuhavainnoista voitiin vuonna 2016 varmistaa jälkimittauksin huomattavasti suurempi osuus eli 56 prosenttia, kuin vuonna 2015 varmistettiin 40 prosentin osuus. Poronhoitoalueen kanta-arvio pohjautuu harvan havainnoitsijaverkoston takia vajavaiseen aineistoon, ja se sisältää enemmän epävarmuutta kuin poronhoitoalueen ulkopuolista Suomea koskeva arvio.

Maa- ja metsätalousministeriö hyödyntää Luonnonvarakeskuksen arviota asettaessaan suurimman sallitun saalismäärän kiintiön ensi metsästyskaudelle. Karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta.

Kommentoi Facebookissa