Suomessa syntyy elintarvikejätettä alle EU-keskiarvon – suurimman osan tuottavat kotitaloudet

Hyväntekeväisyyteen päätyvät elintarvikkeet eivät ole elintarvikejätettä. (Kuvituskuva Fotolia)

Elintarvikejätteen määrästä tietoa ensimmäistä kertaa EU-alueelta.

ELINTARVIKKEET Jokainen Euroopan unionin asukas tuottaa keskimäärin 127 kg elintarvikejätettä vuodessa, ja yhteensä jätettä syntyy 57 miljardia kiloa vuodessa. Suomessa jätettä syntyy 116 kg asukasta kohden ja yhteismäärä on 641 miljoonaa kiloa.

EU-alueella kotitaloudet tuottavat suurimman osan eli noin 55 prosenttia kaikesta syntyvästä elintarvikejätteestä.

– Suomessa kotitaloudet tuottavat 46 prosenttia elintarvikejätteestä ja elintarviketeollisuus 25 prosenttia. Verrattuna EU:n keskiarvoon kotitalouksien osuus on siis hieman pienempi, kun taas elintarviketeollisuuden osuus on suurempi, EU:ssa luku on 18 prosenttia, kertoo tutkija Inkeri Riipi Luonnonvarakeskuksesta.

Suomessa ravitsemispalveluiden, vähittäis- ja tukkukaupan ja alkutuotannon osuus on yhteensä noin kolmasosa elintarvikejätteestä. Tiedot käyvät ilmi Eurostatin lokakuussa julkaisemista koko EU-alueen kattavista elintarvikejätteen seurantatiedoista ja ne löytyvät Eurostatin verkkosivuilta. Suomessa Luke vastaa tietojen keräämisestä ja raportoinnista.

Keskimääräinen elintarvikejätteen määrä Suomessa 2020 elintarvikeketjun eri osissa asukasta kohden (kiloa/henkilöä/vuosi). (Kaavio Luke)

Eurostatin julkaisemista tiedoista on saatu ensimmäinen, suuntaa antava kuva elintarvikejätemääristä EU:ssa.

– Lukujen vertailukelpoisuuteen on kuitenkin alkuvaiheessa kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä osassa maita tiedot on kerätty suorilla mittauksilla, kun taas toisten maiden tiedot perustuvat arvioihin. Lisäksi mittausten otosten edustavuuksissa on suurta vaihtelua ja muutamista jäsenmaista tietoja ei saatu kerättyä lainkaan, Riipi kertoo.

EU ja sen jäsenmaat ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen puolittaa syntyvän elintarvikejätteen määrä elintarvikeketjun loppupäässä, kaupassa ja kotitalouksissa, vuoteen 2030 mennessä.

Komission ohjeistuksen mukaan elintarvikejäte – food waste – tarkoittaa kaikkia elintarvikkeita, joita ei syödä vaan ne päätyvät jätteeksi. Elintarvikejätteeseen lasketaan myös ei-syötäväksi tarkoitetut ruoan osat, kuten banaaninkuoret ja kananluut. Hyväntekeväisyyteen, rehuksi tai muiksi arvojakeiksi – esimerkiksi teollisuuden raaka-aineiksi – päätyvät elintarvikkeet eivät ole elintarvikejätettä.

Lue myös: Näillä resepteillä vähennät hävikkiä ruokapöydässä – kypsää kalaa voi käyttää raaka-aineena

Kommentoi Facebookissa