Suomi sai kolme uutta ministeriä – katso mitkä ovat kaikkien ministerien tehtävät

Uudet ministerit Jari Leppä, Antti Häkkänen ja Sampo Terho vannoivat istunnon alussa virka- ja tuomarinvalan.

Uudet ministerit Jari Leppä, Antti Häkkänen ja Sampo Terho vannoivat istunnon alussa virka- ja tuomarinvalan. (Kuva AOP)

Valtioneuvoston yleisistunnossa päätettiin tänään myös ministereiden työnjaosta sekä sijaisuuksista.

HALLITUS Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti tänään Jari Lepän maa- ja metsätalousministeriksi, Antti Häkkäsen oikeusministeriksi ja Sampo Terhon eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeriksi. Uudet ministerit vannoivat istunnon alussa virka- ja tuomarinvalan.

Uusien ministerien nimittämisen ja työnjaon muuttumisen seurauksena Kimmo Tiilikainen jatkaa Sipilän hallituksessa asunto-, energia- ja ympäristöministerinä, Jari Lindström työministerinä ja Sanni Grahn-Laasonen opetusministerinä.

Valtioneuvoston yleisistunnossa päätettiin samalla ministereiden työnjaosta, ministereiden sijaisuuksista sekä EU-ministerivaliokunnan kokoonpanosta.

Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Ministerit myös johtavat taloussuunnittelua sekä talousarvioiden ja muiden asioiden valmistelua toimialallaan.

Pääministeri huolehtii perustuslain nojalla valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministerillä on erityinen vastuu kokonaiskoordinaatiosta ministeriöiden toimialoilla digitalisaatioon, normien purkuun ja kokeilutoimintaan liittyen.

Pääministerin sijaisena toimii ulkoministeri Timo Soini. Jos pääministerin sijaiseksi määrätty valtioneuvoston jäsen on estynyt, pääministerin tehtäviä hoitaa virkavuosiltaan vanhin ministeri.

Ministereiden työnjako:

Valtioneuvoston kanslia

Pääministeri Juha Sipilä käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon kuuluvat asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat. Hänelle kuuluvat myös muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat kunta- ja uudistusministerille ja elinkeinoministerille kuuluvia asioita lukuun ottamatta.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vastaa selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä käsittelee valtion omistajaohjausasiat.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho käsittelee ne valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille.

Ulkoasiainministeriö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen käsittelee kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja kehitysyhteistyötä koskevat asiat.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner käsittelee pohjoismaisen yhteistyön asiat.

Ulkoasiainministeri Timo Soini käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat arktiset asiat mukaan lukien.

Oikeusministeriö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner käsittelee Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat.

Oikeusministeri Antti Häkkänen käsittelee muut oikeusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Valtiovarainministeriö

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen käsittelee kunta- ja aluehallinnon asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT -toiminnot sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan- sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat lukuun ottamatta kirkollisasioita.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien kirkollisasiat.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työministeri Jari Lindström käsittelee työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käsittelee energiaosastolle kuuluvat asiat.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat samoin kuin tasa-arvoasiat.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Kommentoi Facebookissa