Syöpäriskiä aiheuttava vai turvallinen? – Suomi äänesti rikkakasvimyrkky glyfosaatin jatkoluvan puolesta

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa ja sitä löytyy eri tuotteista.

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa ja sitä löytyy eri tuotteista. (Kuva AOP)

Glyfosaatti sai viiden vuoden jatkoaikapäätöksen EU:n muutoksenhakukomiteassa.

GLYFOSAATTI Kasvinsuojelussa käytettävän tehoaineen glyfosaatin uudelleen hyväksymistä käsiteltiin EU:n muutoksenhakukomitean kokouksessa Brysselissä eilen. Muutoksenhakukomitea asettui komission esityksen taakse ja glyfosaatti päätettiin hyväksyä viideksi vuodeksi.

Hyväksymistä käsiteltiin edellisen kerran marraskuun alussa EU:n komission pysyvän komitean kokouksessa. Tällöin komission esitys ei saanut äänestyksessä taakseen määräenemmistöä, minkä vuoksi asian käsittely siirrettiin muutoksenhakukomitealle.

Muutoksenhakukomitean kokouksessa komissio esitti edelleen viiden vuoden hyväksymistä ja sitä kannatti Suomen lisäksi 17 jäsenmaata, mikä riitti päätöksen aikaansaamiseksi. Esitystä vastusti yhdeksän maata ja yksi maa pidättäytyi äänestämästä. Glyfosaatin hyväksyminen on siten voimassa vuoden 2022 loppupuolelle saakka.

Glyfosaatin asetusluonnoksessa oli todettu, että tehoaine täyttää kasvinsuojeluaineasetuksessa määritellyt hyväksymiskriteerit, minkä vuoksi se voidaan hyväksyä. Vaikka tehoainetta on laajasti tutkittu, on uusia tutkimuksia kuitenkin paljon tekeillä, ja tiede ja teknologia kehittyvät nopeassa tahdissa. Nämä seikat sekä glyfosaatin erittäin laaja käyttö otettiin huomioon hyväksymisajasta päätettäessä.

Glyfosaatti on aiheuttanut viime aikoina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Maailman terveysjärjestö WHO:n selvityksen mukaan glyfosaatti on luultavasti syöpäriskiä lisäävä kemikaali. Aineen uskotaan olevan myrkyllistä myös muun muassa kastemadoille ja maaperäeliöille. Maailman suurimman kasvinsuojeluaineiden tuottajan Monsanto-yhtymän tekemiä tutkimuksia on arvosteltu kansalaisjärjestöjen tekemässä raportissa.

Sen sijaan Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n mukaan glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on päätynyt samaan lopputulokseen ja lisäksi todennut, ettei glyfosaatti ole hormonitoimintaa häiritsevä aine. EFSA on myös käynyt läpi tehoaineen koko riskinarvioinnin, johon myös komission alkuperäinen esitys pohjautui. Tehoaineesta ei vaadita uusia tutkimuksia.

Glyfosaattia sisältävien valmisteiden lupien uusimista on haettava kolmen kuukauden sisällä tehoaineen hyväksymisestä. Jäsenmaiden on päätettävä valmisteiden lupien jatkoista vuoden sisällä tehoaineen hyväksymisestä. Aiemmin on jo kielletty haitalliseksi arvioitua POEA-apuainetta  eli polyetoksiloitua talialkyyliamiinia sisältävien valmisteiden myynti ja jakelu. Niitä voidaan käyttää vielä 31.3.2018 asti, minkä jälkeen valmisteet poistuvat kasvinsuojeluainerekisteristä.

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa. Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on tällä hetkellä 53 glyfosaattia sisältävää valmistetta, joista tunnetuin lienee Roundup. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhoissa, pelloilla, metsänviljelyssä ja viljelemättömillä alueilla. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön.

  • Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista tässä.

Kommentoi Facebookissa