Arkkipiispan vaalissa on mukana viisi ehdokasta – Kari Mäkinen jää ensi kesänä eläkkeelle

Kirkkojen yhteinen työ on näkynyt arkkipiispan mukaan esimerkiksi ruuan jakamisena köyhyyden kanssa kamppaileville.

Kirkon tekemä työ on näkynyt eläkkeelle jäävän arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan esimerkiksi ruuan jakamisena köyhyyden kanssa kamppaileville. (Kuva Pasi Leino)

Nyt valitaan järjestyksessään viidestoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa.

KIRKKO Arkkipiispan vaalin ehdokasasettelu päättyi eilen kello 15. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli tarkastaa valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, hyväksyy ehdokkaat ja arpoo ehdokasnumerot 13. joulukuuta.

Vaalissa on mukana viisi ehdokasta. Ehdokkaat ovat lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen (syntynyt 1966), organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja, teologian tohtori Heli Inkinen (1957), kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola (1957), Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma (1962) ja Porvoon hiippakunnan piispa, dosentti Björn Vikström (1963).

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään torstaina 8.2.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1.3.2018. Ennakkoon pidetään Tapio Luomaa hienoisena ennakkosuosikkina ja mielipiteiltään konservatiivisimpana ehdokkaista nuorinta, Ville Auvista.

Ensimmäisellä kierroksella järjestetään kolme vaalipaneelia. Ensimmäinen paneeli on Turussa kauppakeskus Skanssissa 13. joulukuuta. Seuraava paneeli on Porissa kauppakeskus Puuvillassa 16. tammikuuta. Helsingissä Sanomatalon mediatorilla järjestetään paneeli 1. helmikuuta.

Mahdollisen toisen kierroksen paneeli on 16. helmikuuta Turussa Turun tuomiokirkossa. Tarkat ajat ja paikat ovat arkkihiippakunnan sivuilla.

Äänioikeus arkkipiispan vaalissa on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1 525 henkilöllä.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa, jotta muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi. Uudistuksen taustalla on arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja niiden merkityksen kasvu.

Vuodesta 2010 alkaen arkkipiispana toiminut Kari Mäkinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.6.2018. Järjestyksessään neljästoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa saavuttaa eläkeiän ensi keväänä. Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa 2018.

Ehdokkaille avataan sivut evl.fi-palvelussa keskiviikkona 29.11., sivuille tulee jokaisesta ehdokkaasta muun muassa esittelyvideo.

Kommentoi Facebookissa