Takseille tulossa yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta – ”Riittävän isolla kirjasinkoolla”

Hinnasto voidaan sijoittaa myös esimerkiksi ajoneuvon katolle.

Hinnasto voidaan sijoittaa myös esimerkiksi ajoneuvon katolle. (Kuva Anne Anttila)

Taksimatkan hinta tai sen perusteet on ilmoitettava matkustajalle ennen matkan alkua kirjallisesti taksin ulkopuolella.

TAKSIT Ennen kun hyppää taksin kyytiin, on matkustajalla oikeus saada tietoa matkan kokonaishinnasta tai hinnan määräytymisen perusteet. Yhtenäistämällä nykyistä kirjavaa hinnoitteluilmoituskäytäntöä halutaan tukea hinnoittelun ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja havainnoitavuutta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin esilläpitomääräys matkustajalle ilmoitettavista hintatiedoista on nyt lausunnoilla. Määräys koskee yksinomaan yksittäisiä palvelutilanteita, eli taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.

– Haluamme parantaa matkustajien mahdollisuuksia tutustua hintatietoihin ennen matkaa yhtenäistämällä tapaa, miten matkustajille ilmoitetaan hintatietoja. Yhtenäinen tapa esittää hintatiedot myös helpottaa hintojen vertailua, toteaa Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Määräyksellä velvoitetaan ilmoittamaan taksimatkan hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet matkustajalle ennen matkan alkua kirjallisesti taksin ulkopuolella.

Hinnasto tulee esittää ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa tai näkyvässä paikassa, siten että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa.
Hinnasto tulee esittää ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa tai näkyvässä paikassa, siten että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa. (Kaavio Traficom)

– Yhtenäiset ulkoasuvaatimukset helpottavat asiakkaan hintavertailua. Asiakkaan on helpompi vertailla hintoja, kun hän tietää missä kohdassa mikäkin tieto on ilmoitettu ja tiedot on ilmoitettu riittävän isolla kirjasinkoolla lukemisen helpottamiseksi, kertoo Sillanpää.

Hinnasto tulee esittää ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa, muualla ajoneuvon oikealla sivulla tai muutoin ajoneuvon oikealle sivulle näkyvässä paikassa siten, että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa. Hinnasto voidaan sijoittaa esimerkiksi ajoneuvon katolle.

Kuluttajansuojan näkökulmasta vertailuhinnan ilmoittaminen hinnastosta on määräyksen keskeisintä sisältöä. Tällä pyritään mahdollistamaan asiakkaalle matalamman kynnyksen hintavertailu.

– On keskeistä huomioida, että vertailuhintaa ei voi muotoilla siten, että voitaisiin varmistaa, että edullisimman vertailuhinnan valitseva matkustaja saa aina edullisimman palvelun.

Lue myös: Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin – ”Taksisääntelyä uudistetaan ja ongelmiin puututaan”

Kommentoi Facebookissa