Taksiuudistus nosti keskimääräisiä hintoja – tarjolle tuli myös aiempaa edullisempia kyytejä

Hintojen vertailun lisäksi kuluttajan ei ole helppo varmistua esimerkiksi taksikyydin turvallisuudesta. (Kuvituskuva Anne Anttila)

Pienemmillä paikkakunnilla kaukana asutuskeskuksista taksien saatavuudessa on ongelmia.

TAKSIT Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii taksiuudistuksen vaikutuksia. Nyt julkaistussa tutkimuksessa, joka on osa laajempaa kokonaisuutta, tarkastellaan erityisesti taksien hintoja kuluttajan näkökulmasta.

Suurissa kunnissa on usein mahdollista saada halvempi taksikyyti kuin ennen vuoden 2018 taksiuudistusta. Vaikka taksien hinnat ovat keskimäärin nousseet, myös edullisempia kyytejä on nyt tarjolla. Kuluttajilta vaaditaan kuitenkin enemmän vaivannäköä löytää itselleen sopivin taksikyyti, koska taksipalveluissa on eroja ja hintavaihtelu on suurta.

KKV:n tutkimuksessa verrataan Manner-Suomen taksimarkkinoiden kehitystä Ahvenanmaahan, jossa taksimarkkina on edelleen vahvasti säädelty. Ahvenanmaan taksimarkkinan kehityksen voidaan ajatella kuvaavan sitä, miten tilanne Manner-Suomen alueilla olisi kehittynyt ilman taksiuudistusta.

Tutkimuksessa havaittiin, että taksiuudistuksen seurauksena sovelluksissa taksikyydeistä tarjotut hinnat nousivat keskimäärin noin 7 prosenttia suurissa kunnissa ja noin 15 prosenttia muualla. Alueiden välillä ja sisällä esiintyy kuitenkin suurta vaihtelua hinnassa.

Taksiuudistus onkin luonut markkinoille paremmat edellytykset hintakilpailulle. Suurissa kunnissa viiden kilometrin esimerkkimatkalla kuluttaja pystyy säästämään keskimäärin 6 euroa, jos valitsee halvimman saatavilla olevan taksin sen sijaan, että ottaisi taksin satunnaisesti. Vastaava säästö on noin yhden euron verran pienemmissä kunnissa.

Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta hyödyntää taksien kilpailuttamiseen taksisovelluksia. Soittaminen välityskeskukseen ei välttämättä auta, koska välityskeskuksessa kyydin hintaa ei aina osata arvioida etukäteen.

On tilanteita, joissa taksin tilaaminen sovelluksella tai soittamalla ei ole mielekästä. Näitä ovat erityisesti vilkkaan liikenteen solmukohdat, kuten rautatieasemat, lentokentät ja satamat. Vilkkaan liikenteen paikoissa kuluttajan voi olla hankalaa valita itselleen sopivin kyyti. Hintojen vertailun lisäksi kuluttajan ei ole helppo varmistua esimerkiksi taksikyydin turvallisuudesta. KKV:n mukaan hyvä vaihtoehto liikenteen solmukohtien haasteisiin voisi olla taksiasemaa hallinnoivan tahon tekemä taksiaseman kilpailuttaminen.

Taksiuudistuksen vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon se, miten markkina olisi kehittynyt ilman uudistusta. Inflaation ja nousevien polttoainekustannusten takia taksikyytien hintoja olisi todennäköisesti nostettu ilman uudistustakin.

Tutkimuksessa on hintojen lisäksi selvitetty taksien saatavuuden nykytilaa. Asutuskeskuksissa takseja on hyvin saatavilla jopa kysyntäpiikkien aikaan. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla kaukana asutuskeskuksista saatavuudessa on ongelmia.

Tutkimusta varten kerättiin taksisovellusten kautta vuoden 2022 kolmelta kuukaudelta 23 000 hintaa Manner-Suomesta ja 1 200 Ahvenanmaalta.

Lue myös: Taksialan tehovalvonnan tulos – verottaja löysi kirjanpidon ulkopuolisia tuloja 8,7 miljoonaa euroa

Kommentoi Facebookissa