Talousrikostuomio ei ole esteenä tuen saamiselle – 15 miljoonaa euroa koronatukia olisi jäänyt myöntämättä

Rikostausta lisää vastuuhenkilön todennäköisyyttä laistaa lakisääteisiä velvoitteita. (Kuvituskuva Fotolia)

Lain mukaan yrityksen vastuuhenkilön talousrikostuomio ei saa vaikuttaa yritystuen myöntämiseen.

TALOUSRIKOKSET Verohallinto on ensimmäistä kertaa selvittänyt, kuinka paljon yrityksen vastuuhenkilöiden rikostausta vaikuttaa siihen, miten tunnollisesti yritys hoitaa lakisääteiset velvoitteensa. Yritykset, joiden johdossa on talousrikoksista tuomittu henkilö, jättävät kaksi kertaa muita todennäköisemmin lakisääteiset velvoitteensa hoitamatta.

Selvityksessä todetaan myös, että 15 miljoonaa euroa koronatukia olisi jäänyt myöntämättä, jos tukien myöntäjillä olisi ollut mahdollisuus olla antamatta tukia talousrikoksista tuomittujen henkilöiden yrityksille.

Koronatukia myönnettiin yrityksille yhteensä 1,6 miljardia euroa vuonna 2020. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön tekemässä selvityksessä aineistona olivat kaikkien koronatukia hakeneiden yritysten taustahenkilöiden rikosrekisteritiedot vuosilta 2016–2020. Aineistossa oli mukana myös otos sellaisten yritysten taustahenkilöistä, jotka eivät koronatukia hakeneet.

Jos yrityksen vastuuhenkilöinä oli talousrikostuomion saaneita, yritys jätti lakisääteiset velvollisuutensa hoitamatta jopa kaksi kertaa todennäköisemmin. Lakisääteisiä velvoitteita ovat esimerkiksi palkan sivukulujen maksaminen, työntekijöiden vakuuttaminen ja erilaisten ilmoitusten tekeminen muun muassa tulorekisteriin.

– Kaikki vastuuhenkilöiden rikostuomiot lisäsivät riskiä, että yritykseltä jää lakisääteisiä velvoitteita hoitamatta. Myös muutkin rikokset kuin vastuuhenkilön talousrikokset nostavat yrityksen riskiä velvoitteiden laiminlyöntiin. Tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että rikostuomion saaneet ottavat enemmän riskejä ja laiminlyövät velvollisuuksiaan, apulaisjohtaja Marko Niemelä Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksiköstä kertoo.

Lain mukaan yrityksen vastuuhenkilön talousrikostuomio ei saa vaikuttaa esimerkiksi yritystuen tai -avustuksen myöntämiseen. Lainsäädäntö ei myöskään mahdollista vastuuhenkilöiden rikostuomiotietojen hyödyntämistä esimerkiksi verovalvonnassa.

Tällä hetkellä henkilöiden rikostaustatietojen käyttäminen viranomaistyössä on sallittua, kun julkisista hankinnoista päätetään. Hankintalain mukaan julkishallinto ei voi ostaa tuotteita tai palveluita yritykseltä, jonka vastuuhenkilö on tuomittu esimerkiksi veropetoksesta, lahjuksen antamisesta tai rahanpesusta.

Tuoreen selvityksen perusteella myös velallisen epärehellisyystuomion saaneet laiminlyövät velvollisuuksia erityisen paljon. Julkisia hankintoja tekevillä ei ole tällä hetkellä oikeutta tarkistaa, onko yrityksen vastuuhenkilöillä velallisen epärehellisyys- tai kirjanpitorikostuomio.

– Pitäisikö esimerkiksi velallisen rikos tai kirjanpitorikos sitten olla myös hankintalaissa hylkäävänä perusteena, tai pitäisikö rikostietoja pystyä käyttämään myös viranomaisten valvontatyössä tai kun tukia myönnetään? Selvityksemme tarkoitus ei ole ottaa kantaa tähän, vaan tuoda faktoja päättäjien tietoon. Päättäjien rooli on tehdä johtopäätökset ja harkinnan jälkeen mahdolliset muutokset lainsäädäntöön, Niemelä kertoo.

Lue myös: Virtuaalivaluutoista lähes 140 miljoonan euron veropotti – siitä huolimatta iso osa kaupoista saattoi jäädä ilmoittamatta

Kommentoi Facebookissa