Tämä on huolestuttavaa – viidesosa nuorista aikuisista käyttää lääkkeitä selvitäkseen töistä

Noin neljäsosa eli 24 prosenttia oli kokenut reseptilääkkeiden käytöstä aiheutuvan vähintään jonkin verran psyykkisiä haittoja.

Noin neljäsosa eli 24 prosenttia oli kokenut reseptilääkkeiden käytöstä aiheutuvan vähintään jonkin verran psyykkisiä haittoja. (Kuva Fotolia)

Taloustutkimuksen mukaan noin puolet kokee työn vaatimusten lisääntyneen.

TYÖELÄMÄ Peräti 15 prosenttia työelämässä olevista suomalaisista käyttää reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä, jotta työteho paranisi tai ylipäätään jaksaisi töissä. Päivittäin reseptilääkkeitä syö heistä noin kolmannes, kertoo EHYT ry:n Taloustutkimuksella teettämä kyselytutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin lääkkeiden ja huumeiden käyttöä työelämässä.

Lääkkeitä käyttävistä yli puolet eli 52 prosenttia on viimeisen vuoden aikana käyttänyt reseptillä saatavia mietoja kipulääkkeitä. Noin 36 prosenttia heistä on käyttänyt masennus- ja ahdistuneisuuslääkkeitä, 35 prosenttia vahvoja kipulääkkeitä ja 33 prosenttia unilääkkeitä. Puolet käyttää lääkkeitä vähintään kerran viikossa.

– Tulokset kertovat siitä, että yhdet töiden jälkeen ei ole enää välttämättä se ainoa tapa, jolla työpäivän rasitus nollataan, sanoo EHYTin aikuistyön päällikkö Antti Hytti.

Tarvetta lääkkeiden käyttöön ovat kokeneet muita enemmän naiset, johtavat toimihenkilöt, johtavassa asemassa toimivat, ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat.

Kyselyyn vastanneista lähes puolet – 45 prosenttia – kokee, että työ on muuttunut vaativammaksi viimeisen 12 kuukauden kuluessa.  Jopa 79 prosenttia työssä käyvistä kokee työnsä psyykkisesti vähintään melko vaativaksi. Vain kahdelle prosentille työ ei ole psyykkisesti lainkaan vaativaa. Fyysisesti melko vaativaksi oman työnsä kokee 29 prosenttia vastaajista.

– Työnantajan pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että työ on organisoitu hyvin. Henkistä kuormitusta ei kaikilla työpaikoilla vielä tunnisteta eikä siihen osata puuttua ajoissa, Antti Hytti toteaa.

Noin neljäsosa eli 24 prosenttia oli kokenut reseptilääkkeiden käytöstä aiheutuvan vähintään jonkin verran psyykkisiä haittoja. Kaikista vastaajista neljäsosa uskoo, että lääkkeiden ja huumeiden käyttö työelämässä on ilmiönä kasvussa.

Kaikkiaan 18–29-vuotiaista viidesosa – 21 prosenttia – on käyttänyt reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä parantaakseen työsuoritustaan tai jaksaakseen työelämässä.

– Tämä on yleisempää kuin muissa ikäluokissa. Tulos tukee muitakin havaintoja siitä, että erityisesti nuoret aikuiset kokevat työelämän paineet usein liian koviksi, Hytti sanoo.

– Voidaan kysyä, tunnistavatko esimiehet ja työterveyshuolto ne riskit, joita työuran alussa olevien elämäntapaan voi liittyä?

Huumausaineita ei käytetä yleisesti työssä jaksamiseen tai suorituskyvyn parantamiseen. Vastanneista kaksi prosenttia oli käyttänyt huumausaineita tähän tarkoitukseen. Nuoret aikuiset ovat muita enemmän kokeneet tarvetta huumausaineille.

Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi tuhat 18–63-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2017.

Kommentoi Facebookissa