Tee-se-itse -sähkötöissä piilee hengenvaara – myös ammattilaiset tekevät virheitä

Ennen suurempiin sähköremontteihin ryhtymistä on hyvä teettää suunnitelma sähkösuunnittelijalla.

Ennen suurempiin sähköremontteihin ryhtymistä on hyvä teettää suunnitelma sähkösuunnittelijalla. (Kuva Fotolia)

Yleisimpiin viritelmiin lukeutuvat pistorasia-asennukset erityisesti vanhoissa asunnoissa.

TURVALLISUUS Sähköturvallisuuden taso on Suomessa kokonaisuudessaan varsin hyvä, mutta itse tehdyt viritelmät eivät kuitenkaan ole harvinaisia. Sähkötyöt on aina syytä jättää ammattilaiselle, sillä maallikkojen asennuksissa piilee hengenvaara sekä asentajalle että kiinteistön asukkaille ja naapureille. Sallitutkin asennukset vaativat perusasioihin perehtymistä.

Sähkötekniikan HTT eli Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Jukka Itkonen törmää jatkuvasti maallikoiden tekemiin asennuksiin, joita ilmenee sekä pientaloissa että kerrostalohuoneistoissa. Yleisimpiin viritelmiin lukeutuvat pistorasia-asennukset, joita Itkonen pitää myös suurimpana ongelmana.

– Näihin törmää todella usein erityisesti vanhoissa asunnoissa, joissa pistorasioita on alkujaan vähän, sanoo Itkonen.

Myös maadoituksen puuttuminen maallikkojen sähköasennuksissa on yleistä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on listannut maallikoille sallitut asennukset, mutta nekin vaativat perusasioiden ymmärtämistä. Vaarallisimpia ovat viat, jotka eivät ilmene peruskäytössä, vaan sähköä voidaan käyttää normaalisti. Kun normaalikäytöstä poiketaan, on kyseessä välitön hengenvaara.

– Jos sähköön ei ole perehtynyt lainkaan, kannattaa pitäytyä lampun ja sulakkeen vaihdossa. Asukkaita pitäisi kannustaa ammattilaisen tekemään sähköremonttiin, Itkonen linjaa.

Suomessa sähköturvallisuuden perusvaatimukset annetaan sähköturvallisuuslaissa. Lain kulmakiveksi on määritelty, että sähköasennus ei saa aiheuttaa vaaraa hengelle tai terveydelle. Toisena perusvaatimuksena on, että sähkölaitteet tai asennukset eivät saa aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä. Myös kansainvälisiä standardeja tulee noudattaa.

Tarkastuksissa ilmenee paljon myös ammattilaisten tekemiä asennusvirheitä. Tyypillinen ammattilaisen virhe on esimerkiksi valaisimen asennus ilman riittävää tuuletustilaa. Silloin valaisin lämpenee ja aiheuttaa palovaaran. Suurin vaara piilee väistyvissä halogeenilampuissa, mutta myös LED-valaisin vaatii tuuletustilan.

– Palovaaran lisäksi pienempänä haittana on se, että laitteiden ylilämpeneminen kaventaa niiden käyttöikää, Itkonen sanoo.

Ennen suurempiin sähköremontteihin ryhtymistä on hyvä teettää suunnitelma sähkösuunnittelijalla. Ennen tarjouspyyntöjä on lisäksi hyvä tarkistaa Tukesin rekisteristä, että potentiaalisten yritysten urakointiluvat ovat kunnossa. Kun urakoitsija on valittu, on sopimus syytä laatia huolella. Sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti urakan vaiheet ja töiden aikataulu sekä hinta.

– Myös vaatimus loppupiirustuksista on hyvä kirjata sopimukseen, neuvoo Itkonen.

Urakan valmistuttua urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen, josta laaditaan käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

– Sähkötöiden asianmukaisuutta selvitellään toisinaan myös tavarantarkastajan avulla, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Harju on törmännyt urallaan myös tapaukseen, jossa uudiskohteen sähkötyöt olivat pahasti pielessä ja ne oli tehty epäpätevän henkilön toimesta.

Kommentoi Facebookissa