Tieliikennekuolemien määrä on puolittunut vuosituhannen vaihteesta – tavoitteet silti kovempia

Euroopan tieliikenteessä kuolee joka päivä noin 70 henkilöä ja useita satoja loukkaantuu vaikeasti.

Euroopan tieliikenteessä kuolee joka päivä noin 70 henkilöä ja useita satoja loukkaantuu vaikeasti. (Kuva Fotolia)

Tieliikennekuolemien määrä Suomessa on pysynyt edellisvuoden tasolla.

LIIKENNE Tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen perusteella vuonna 2018 likimain yhtä paljon ihmisiä kuin edellisenä vuonna. Tammi-marraskuussa kuolleita oli ennakkotietojen perusteella 200. Kun otetaan huomioon joulukuun liikennekuolemat sekä myöhemmin kuolinsyytilaston perusteella tehtävät korjaukset, lopullisen määrän odotetaan olevan noin 230–240 kuollutta.

Vuonna 2010 Suomi asetti tavoitteeksi puolittaa tieliikennekuolemien määrän vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuonna 2020 kuolisi enintään 136 henkilöä. Vuoden 2018 kuolleiden määrä ylittää tämän tavoitetason noin sadalla kuolemalla.

Kun tarkastellaan koko 2000-lukua, liikennekuolemat ovat lähes puolittuneet, sillä vuosituhannen vaihteessa tieliikenteessä kuoli noin 400 henkilöä vuodessa. Kehitys on ollut myönteistä myös suhteessa autoliikenteen kasvuun, sillä maanteiden liikennemäärä kasvoi 25 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2017.

Kuolemaan johtavat liikenneonnettomuudet ovat yleisimmin kohtaamisonnettomuuksia tai tieltä suistumisia. Vuonna 2018 tieliikenteessä kuolleista noin 60 prosenttia oli liikkeellä henkilöautolla. Vakavasti loukkaantuneista noin 40 prosenttia on viime vuosina ollut jalankulkijoita tai pyöräilijöitä.

Suomessa liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on noin 12 vuotta. Autokannan uudistumisen nopeuttaminen olisi yksi keino parantaa liikenneturvallisuutta, koska uusien autojen aktiivinen ja passiivinen turvallisuus on vanhoja autoja parempi. Uudet henkilöautomallit on arvioitu sekä suomalaisissa ja ulkomaisissa tutkimuksissa 10–40 prosenttia turvallisemmiksi verrattuna 10 vuotta vanhempiin automalleihin.

Monet käynnissä olevat tiehankkeet lisäävät ajosuunniltaan erotettujen teiden määrää ja tulevat jatkossa estämään kohtaamisonnettomuuksia päätieverkolla. Pääteiden kehittämisen lisäksi on tärkeää parantaa myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita taajamissa.

Myös Euroopan unionissa on tavoitteena puolittaa liikennekuolemien määrä 2010-luvulla, mutta kuolemat ovat vähentyneet tavoitteeseen nähden liian hitaasti. Euroopan komissio on valmistelemassa seuraavan vuosikymmenen liikenneturvallisuustavoitteita.

  • Lähde Traficom

Lue myös: Lähes puolet liikennevahingoista sattuu parkkipaikoilla – katso kolaroinnin kärkikunnat

Kommentoi Facebookissa