Tulli paljasti viime vuonna yli 5 400 tullirikosta – ennätysmäärät nuuskaa ja huumelääkkeitä takavarikossa

Koronarajoituksilla ja siitä johtuvalla matkustajaliikenteen vähenemisellä on vaikutusta tullirikosten määrään. (Kuvituskuva VNK)

Lääkkeiden ja huumelääkkeiden takavarikot ovat voimakkaassa kasvussa.

TULLI Tulli paljasti viime vuonna yli 5 400 tullirikosta. Nuuskan salakuljetuksesta on tullut entistä ammattimaisempaa ja Tulli takavarikoikin ennätysmäärän nuuskaa. Myös lääkkeiden ja huumelääkkeiden takavarikkomäärät olivat selvässä kasvussa.

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvoi viime vuonna yli 70 miljoonaan euroon, mutta tullirikosten määrä laski vuonna 2021 alimmilleen kahdeksaan vuoteen. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea korona-aika ja siitä johtuva matkustajaliikenteen määrän lasku, mutta taustalla on nähtävissä myös laajempaa muutosta.

–  Viime vuonna tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvoi, vaikka samalla tullirikosten kokonaismäärä väheni. Vaikuttavuudessa on aina vuosittaista vaihtelua, mutta suuntana on ollut tullirikosten muuttuminen entistä järjestäytyneemmäksi ja ammattimaisemmaksi toiminnaksi, sanoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

– Rikostutkinnan monimutkaistuminen vaatii myös entistä enemmän resurssipanostuksia tekniseen ja verkossa tapahtuvaan rikostutkintaan.

Tulli takavarikoi nuuskaa vuoden 2021 aikana yhteensä 9 104 kiloa, mikä oli noin 2 000 kiloa edellisvuotta enemmän ja kautta aikojen suurin määrä. Isompia nuuskalasteja salakuljetettiin Suomen markkinoille pääasiassa Pohjois-Ruotsista maarajan yli, mutta takavarikkoja tehtiin myös laivaliikenteestä. Nuuskan myynti ja salakuljetus on muuttunut pitkälti ammattimaiseksi rikollisuudeksi Suomessa.

Savukkeita Tullin haltuun päätyi vähiten vuosiin, yhteensä 660 000 kappaletta. Savukkeet salakuljetetaan Suomeen pääosin pienissä erissä erityisesti Venäjältä ja koronan matkustusrajoituksilla on ollut vaikutusta savukkeiden haltuunottomääriin.

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus vaihtelee vuosittain. Vuonna 2021 vaikuttavuus oli noin 70 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2020 noin 57 miljoonaa euroa. Suurin osa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta muodostui takaisin saadusta rikoshyödystä. Talousrikostorjunnan vaikuttavuudesta merkittävin osa koostui tutkittujen rikosjuttujen aiheuttamista vahingoista.

Vuonna 2021 Tulli paljasti 568 veropetosta, joista törkeitä veropetoksia oli 96. Talousrikoksiksi luokitellut törkeät veropetokset olivat pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laittomia maahantuonteja sekä valmiste- ja arvonlisäveroihin, polkumyyntitulleihin sekä tullivarastointiin liittyviä petoksia. Lievien veropetosten lukumäärä laski erityisesti matkustajaliikenteen vähenemisen vuoksi.

Lääkeaineita takavarikoitiin lähes nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, yli 1 537 000 kappaletta. Kasvu selittyy muutamalla suurella nikotiiniannospussitakavarikolla. Lääkerikosten määrä puolestaan oli pienempi kuin edellisvuonna, paljastuneita lääkerikoksia oli 931 kappaletta. Takavarikoissa yleistyi pieniin annospusseihin pakattu nikotiinivalmiste, joka luokitellaan Suomessa lääkeaineeksi.

Huumelääkkeitä takavarikoitiin melkein kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, noin 433 500 kappaletta. Niin lääkkeiden kuin huumelääkkeidenkin maahantuonnissa merkittävässä asemassa ovat raskas tavaraliikenne ja postiliikenne.

Tulli takavarikoi huumeita vuonna 2021 yhteensä 710 kiloa, mikä oli lähes sama määrä kuin edellisvuonna. Takavarikkomäärissä näkyi selvästi marihuanan käytön lisääntyminen ja toisaalta hasiksen käytön väheneminen. Marihuanaa takavarikoitiin noin 260 kiloa. Hasista takavarikoitiin vain 3,5 kiloa. Marihuanaa on Tulli takavarikoinut viime vuosina 200–300 kiloa vuosittain.

Kokaiinin suosion yleismaailmallinen trendi näkyy myös Suomessa käytön lisääntymisenä.  Tullin takavarikoiman kokaiinin määrä nousi ennätykselliseen 55 kiloon, mikä on viisinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2021 takavarikoidun amfetamiinin määrä nousi koronarajoituksista huolimatta yli 80 kiloon, kun määrä vuonna 2020 oli lähes puolet tästä määrästä.

Lue myös: Tulli paljasti 100 ampuma-aseen maahantuonnin – kaasuaseita muunnettiin verstaalla luotiaseiksi

Kommentoi Facebookissa