Tullin pääjohtaja saa jatkaa virassaan – valtiovarainministeriö ei ryhdy toimenpiteisiin

Pääjohtaja Antti Hartikaisen vuonna 2012 alkaneella uralla Tullissa on sattunut useita selkkauksia.

Antti Hartikaisen vuonna 2012 alkaneella pääjohtajan uralla Tullissa on sattunut useita selkkauksia. (Kuva AOP)

Ministeriö kertoo suhtautuvansa vakavasti merkittävässä asemassa olevan henkilön tuomioon.

TULLI Helsingin käräjäoikeus antoi toukokuun alussa päätöksen asiassa, jossa vastaajana oli Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen. Hartikainen sai tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta, jonka jälkeen valtiovarainministeriö perehtyi päätökseen ja teki asiassa kokonaisarvion.

Valtiovarainministeriö kertoo suhtautuvansa vakavasti Tullin pääjohtajana merkittävässä asemassa olevan Hartikaisen saamaan käräjäoikeuden tuomioon. Rikosasia liittyy tapaukseen, jossa Hartikainen ei poistunut Tullin johtoryhmän kokouksesta 3.11.2015 esteellisyyden vuoksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös puolestaan oli, että Hartikainen menetteli asiassa hallintolain 27 §:n 1 momentin vastaisesti.

Esteellisyyssääntöjen tarkka noudattaminen on keskeinen hyvän ja kestävän hallinnon perusperiaate. Ministeriö ei kuitenkaan näe tarpeelliseksi ryhtyä samassa asiassa virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Oikeusprosessissa ei ministeriön mukaan ilmennyt mitään olennaisesti uutta verrattuna eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen. Ministeriö huomioi käräjäoikeuden arvion teon vakavuudesta tahallisuuden ja tuottamuksellisuuden rajapinnassa, rangaistusseuraamuksen alentamisperusteet sekä suhteellisuusperiaatteen eli sen, että viranomaispäätöksen on oltava tavoiteltavaan päämäärään nähden oikeassa suhteessa.

Antti Hartikaisen pääjohtajan uralla on sattunut useita selkkauksia. Vuonna 2014 valtiovarainministeriö selvitti Hartikaisen vaimon palkkausasiaa, Tullin mukaan Hartikaisen toiminta ei ollut hyvän hallinnon mukaista.

Helmikuussa 2015 sisäministeri Päivi Räsänen antoi pääjohtajalle vakavan huomautuksen hänen arvosteltuaan julkisesti alaistaan. Valtionvarainministeriö antoi Hartikaiselle suullisen huomautuksen alaisensa kiusaamisesta tammikuussa 2017.

Tulli on valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Valtiovarainministeriö vastaa Tullin tulosohjauksesta.

Lue myös: Tullin pääjohtaja sai tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta – ministeriö arvioi jatkoa

Kommentoi Facebookissa