Tuomas Pöysti puolustautuu perustuslakisotkussa – ”Oikeuskansleri ei voi estää hallituksen esityksen antamista”

Tuomas Pöysti toteaa oikeuskanslerin useita kertoja edellyttäneen vaihtoehtoisen, kohdennetumman sääntelyn selvittämistä.

Tuomas Pöysti toteaa oikeuskanslerin useita kertoja edellyttäneen vaihtoehtoisen, kohdennetumman sääntelyn selvittämistä. (Kuva AOP)

Oikeuskansleri myös toteaa, että lainvalmistelusta ja sen laadusta vastaa lakia valmisteleva ministeriö.

PERUSTUSLAKI Oikeuskansleri Tuomas Pöystiä on kritisoitu lainvalmistelun valvonnasta, kun Sanna Marinin hallituksen esitys liikkumisrajoituksista koronaepidemiasta johtuen ei läpäissyt eduskunnan perustuslakivaliokunnan tarkastelua.

Oikeuskanslerin perustuslaissa säädettynä velvollisuutena on ylimpänä laillisuusvalvojana valvoa muun muassa valtioneuvoston virkatoimien laillisuutta. Pöysti käy julkaisemassaan selonteossa läpi prosessia ja toteaa, kuinka yhteiskunnalliset odotukset oikeuskanslerin laillisuusvalvontaa kohtaan ovat nousseet tai muuttuneet.

Pöysti huomauttaa, että perustuslaki on tulkinnanvarainen ja perustuslain tulkinta vaatii usein laaja-alaista yhteiskunnallista harkintaa ja arvopunnintaa. Tavallista onkin, että perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat eivät ole keskenään samaa mieltä hallituksen esityksestä.

Lainvalmistelusta ja sen laadusta vastaa lakia valmisteleva ministeriö. Oikeudellinen vastuu hallituksen esityksen sisällöstä on virkamiehellä, joka esittelee esityksen, sekä esityksestä päättävillä valtioneuvoston jäsenillä.

– Oikeuskansleri on läsnä valtioneuvoston yleisistunnossa ja valvoo päätöksentekomenettelyä. Oikeuskansleri ei voi kuitenkaan estää hallituksen esityksen esittelyä istunnossa tai sen antamista eduskunnalle.

Liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista koskeva hallituksen esitys oli hyvin poikkeuksellinen, sillä siinä hallitus päätti ehdottaa aivan uudenlaista lainsäädäntöä viimesijaisena keinona terveyden ja elämän suojelemiseksi. Pöysti toteaa, että esityksen valmisteluprosessia ei jäsennetty eri vaiheisiin eikä siitä järjestetty lausuntokierrosta.

– Lausuntokierroksesta luopuminen useimmiten heikentää esitysten laatua.

Tuomas Pöysti myös toteaa useita kertoja edellyttäneensä vaihtoehtoisen, kohdennetumman sääntelyn selvittämistä.

Lue myös: Liikkumisrajoitukset tyrmättiin perustuslakivaliokunnassa – ”Mahdotonta ennakoida kielletty ja rangaistava”

Kommentoi Facebookissa