Tuore selvitys vahvistaa – hyvä johtaminen lisää yritysten kannattavuutta

Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen. (Kuva Fotolia)

Kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä.

JOHTAMISTAIDOT Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteisessä Työkaari kantaa ‒ tuottavaa työhyvinvointia -hankkeessa johtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä yrityksen kannattavuutta selvitettiin 35 yrityksessä eri puolilta maata. Näkemyksiä kerättiin yrityksissä laajasti kaikilta henkilöstöryhmiltä.

Työhyvinvoinnin ja henkilöstön aikaansaaman tuottavuuden johtaminen oli hankeyrityksissä parempaa kuin vertailuyrityksissä jo hankkeen alkumetreillä. Silti kehittämiskohteita löytyi useita: johtamisen tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, esimiesroolin selkiyttäminen sekä osaamisen kehittäminen aiempaa laajemmin henkilöstön keskuudessa.

‒ Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden johtaminen on johtajien työtä, ja sen tulee näkyä yrityksen strategiassa ja johtoryhmätyöskentelyssä. Tarvitaan kirkkaat tavoitteet, niiden tehokas seuranta, selkeät vastuut ja tietenkin onnistunut kommunikaatio, tähdentää hankkeen projektipäällikkö Paula Varpomaa Teknologiateollisuus ry:stä.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttivat selvityksen mukaan oikeudenmukainen kohtelu, terveys, työjärjestelyt, voimavarat ystäviin ja harrastuksiin, esimiehen antama tuki sekä luottamus työnantajaan. Tämä osoittaa, että henkilöstön johtaminen on hyvin kokonaisvaltainen kysymys.

Selvityksen tehnyt filosofian tohtori Ossi Aura korostaa, että henkilöstötuottavuuden kehittäminen on avainasia kestävälle tuloksen tekemiselle.

‒ Tämäkin selvitys vahvistaa näkemystä, että vain erinomainen johtaminen tuo taloudellista lisäarvoa ja vain laaja-alaisesti ammattitaitoinen ja innostava esimieskunta pystyy tukemaan henkilöstön parhaaseen työsuoritukseen. Henkilöstön merkitys tuottavuuden tekijänä on ainutkertaisen tärkeä, Aura sanoo.

Hankkeessa mukana olevat yritykset jatkavat toimintansa kehittämistä nyt tehtyjen alkuselvitysten jälkeen. Jokaisella yrityksellä on hankkeen puolesta oma yrityskummi, joka tukee yritystä valitulla kehittämispolulla. Lisäksi hanke tarjoaa vertaissparrausta ja asiantuntijatukea vuoden 2020 loppuun saakka.

Hankkeen alkuanalyyseista tehty tieteellinen yhteenvetoraportti löytyy kokonaisuudessaan hankkeen kotisivulta www.tyokaari.fi.

Lue myös: Naiset sopivat luoviksi johtajiksi – tyrmätty työntekijä jättää jatkossa ideansa jakamatta

Kommentoi Facebookissa