Turun puukotusten turvallisuustutkinta valmistui – tutkintaryhmä esittää yhdeksän suositusta

Abderrahman Bouananen puukotuksen uhreiksi joutui kymmenen henkilöä, joista kaksi kuoli ja kahdeksan loukkaantui.

Abderrahman Bouananen puukotuksen uhreiksi joutui kymmenen henkilöä, joista kaksi kuoli ja kahdeksan loukkaantui. (Kuva Päivän Lehti)

Tavoitteena on ehkäistä vastaavat teot, minimoida vahingot ja parantaa turvallisuutta.

TURVALLISUUS Riippumaton tutkintaryhmä on saanut valmiiksi turvallisuustutkinnan Turussa 18. elokuuta 2017 tapahtuneista puukotuksista. Tutkintaryhmä luovutti tutkintaselostuksensa oikeusministeri Antti Häkkäselle tänään.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintamenetelmällä toteutettu tutkinta käsittää tapahtumien kulun, syyt ja seuraukset, tehdyt pelastustoimet ja muiden viranomaisten toiminnan. Tutkinnassa on selvitetty muun muassa poliisin, ensihoidon, Suojelupoliisin ja Maahanmuuttoviraston toiminta sekä psykososiaalinen tuki.

Tutkintaryhmä antaa yhdeksän turvallisuussuositusta vastaavan kaltaisten iskujen ehkäisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tutkintaryhmä suosittaa ensimmäiseksi, että Maahanmuuttovirasto ja oikeusministeriö huolehtivat, että turvapaikkapäätösten ja niistä hallinto-oikeuksiin tehtyjen valitusten keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika lyhenee merkittävästi nykyisestä noin 1,5 vuodesta. Käsittelyä tulee kiirehtiä, jos hakijan katsotaan olevan turvallisuusuhka.

Nopeasti saatu kielteinen päätös on hakijalle usein parempi kuin pitkään kestävä epäselvä tilanne. Odottelun aikana sopeutuminen ja kotoutuminen vaikeutuvat, jolloin syntyy ääri-islamistisen radikalisoitumisen vaara.

Toiseksi tutkintaryhmä suosittaa, että Maahanmuuttovirasto hyödyntää kaikki kohtuudella käytettävissä olevat keinot turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden ja iän selvittämiseksi menettelytapojaan kehittämällä. Puukotusten tekijä ilmoitti Suomeen saapuessaan väärän nimen ja iän, mikä ei selvinnyt viranomaisille ennen puukotuksia.

Kolmanneksi tutkintaryhmä suosittaa, että sisäministeriö huolehtii siitä, että Maahanmuuttovirastoon tai johonkin kolmannen sektorin toimijaan perustetaan neuvontapalvelu, jonne voi ottaa yhteyttä erilaisista turvapaikanhakijoihin liittyvistä kysymyksistä ja huolista. Tekijän lähipiirissä oli yli puolen vuoden ajalta havaintoja ja huolta siitä, että tekijä oli kiinnostunut radikaali-islamista ja Isisin propagandasta. Ennaltaehkäisy ei toiminut, vaikka tieto eteni kolmelle organisaatiolle: paikallispoliisille, Keskusrikospoliisille ja Suojelupoliisille.

Tutkinnassa ilmeni, että radikalisoitumista ehkäisevä työ on aliresursoitua ja hajanaisesti järjestettyä. Tutkintaryhmä suosittaa neljänneksi, että sisäministeriö selvittää sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, miten radikalisoitumisen ehkäisyssä tarpeellisten järjestöjen rahoitus ja ohjaus järjestetään, jotta toiminta olisi pitkäjänteistä ja valtakunnallista.

Viidentenä suosituksena tutkintaryhmä esittää, että Poliisihallitus ja Suojelupoliisi sopivat yhdessä radikalisoitumista estävät selkeät toimintamallit, joissa on riittävästi havainnointia ja luottamuksen rakentamista ihmisten ja yhteisöjen lähellä sekä kykyä auttaa radikalisoitumispolun alkupäässä olevia ihmisiä ajoissa sopivien palvelujen piiriin.

Tutkintaryhmä suosittaa kuudenneksi, että sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhdenmukaistavat moniviranomaistilanteiden johtamis- ja viestintätavat sellaisiksi, että tarvittavat viranomaiset pääsevät ja otetaan aktiivisesti mukaan kaikissa äkillisissä suurissa tilanteissa.

Tutkintaryhmä suosittaa seitsemänneksi, että sisäministeriö ja Hätäkeskuslaitos kehittävät uusia toimintamalleja nopeaan väestön varoittamiseen. Tehokasta olisi varoitusten välittäminen paikalla oleviin matkapuhelimiin tekstiviestinä ja sovelluksien avulla, esimerkiksi 112 Suomi -sovellus.

Valtioneuvoston tilannekeskukselle tutkintaryhmä suosittaa kahdeksantena kohtana, että se sopii hallinnonalojen kanssa tilannetiedon kulkemista hallinnonaloilta ja niiden alaisilta virastoilta sujuvasti ja viiveettä valtioneuvoston tilannekeskukseen valtionjohdolle ja eri hallinnonaloille jaettavaksi.

Yhdeksäntenä turvallisuussuosituksena tutkintaryhmä suosittaa, että sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö valmistelevat säännökset, joiden perusteella poliisin ja terveydenhuollon on onnettomuus- ja väkivaltarikostilanteissa luovutettava tiedot uhrien ja lähiomaisten henkilöllisyydestä psykososiaalisen tuen tarpeisiin.

Tutkintaryhmän johtajana toimi Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen. Ryhmän jäseniä olivat psykologian tohtori Mika Hatakka, ensihoidon ylilääkäri Vesa Lund, palvelupäällikkö Marja Nyrhinen, vanhempi tutkija Olli Ruohomäki, johtaja Tarja Wiikinkoski sekä valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen. Viestinnän erityisasiantuntijana ryhmää tuki Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Sakari Lauriala.

Lue myös: Turun puukkoiskun pääkäsittely alkoi vankilassa – käsiraudoissa ollut syytetty hymyili kuvaajille

Kommentoi Facebookissa