Tyttöjen päivän tutkimus – koulunkäynnin avulla yli 50 miljoonaa lapsiavioliittoa voisi jäädä solmimatta

Nuorten tyttöjen riski kuolla raskauteen tai synnytykseen on merkittävästi suurempi kuin aikuisella naisella.

Nuorten tyttöjen riski kuolla raskauteen tai synnytykseen on merkittävästi suurempi kuin aikuisella naisella. (Kuva Fotolia)

Jos kaikki maailman tytöt saisivat käydä toisen asteen koulutuksen, lapsiavioliitot vähenisivät.

TYTTÖJEN PÄIVÄ Vuosina 2018–2030 jopa 134 miljoonaa tyttöä menee naimisiin alaikäisenä, ellei toimia lapsiavioliittojen lopettamiseksi lisätä merkittävästi. Pelastakaa Lasten tuoreen selvityksen mukaan lapsiavioliitoilla ja koulun keskeyttämisellä on selkeä yhteys.

Jos kaikki maailman tytöt saisivat toisen asteen koulutuksen päätökseen, voitaisiin vuoteen 2030 mennessä noin 50 miljoonaa lapsiavioliittoa saada estettyä, paljastaa Pelastakaa Lasten uusi selvitys Yhteistyössä lapsiavioliittojen lopettamiseksi.

Lapsiavioliitot ovat matalan tulotason maissa usein pääsyy koulun keskeyttämiseen. Toisaalta tytöt, jotka eivät käy koulua, altistuvat lapsiavioliiton riskeille. Monet tytöistä elävät turvattomissa ympäristöissä, joten vanhemmat saattavat kokea, että tyttärien naittamien suojelee näitä vaaroilta tai leimautumiselta, joka liittyy avioliiton ulkopuoliseen parisuhteeseen tai raskaaksi tulemiseen.

– Koulutuksella on hyvin merkittävä rooli lapsiavioliittojen lopettamisessa. Sen lisäksi, että tyttöjen koulutukseen on panostettava, tarvitaan määrätietoista toimintaa tyttöjen aseman vahvistamiseksi ja sukupuolisyrjinnän lopettamiseksi kaikilla elämän aloilla, toteaa Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lasten pääsihteeri.

Nuorten tyttöjen riski kuolla raskauteen tai synnytykseen on merkittävästi suurempi kuin aikuisella naisella. Nuorille tytöille syntyneiden lasten riski menehtyä ennen viidettä ikävuottaan on myös suurempi.

Monessa maassa tyttöjen pitäminen koulussa edellyttää lainsäädännöllisiä uudistuksia sekä muutoksia politiikassa. Maailmanpankin ja Pelastakaa Lasten aiemman tutkimuksen mukaan on tärkeää myös huolehtia lakien käytäntöön viemisestä samalla kun asenteita ja käytäntöjä muutetaan ruohonjuuritasolla.

– Äärimmäinen köyhyys ja sukupuolisyrjintä on erittäin haitallinen yhdistelmä. Monet perheet katsovat, että tyttöjen on parempi olla vaimoja ja äitejä kuin saada koulutus.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälisenä tyttöjen päivänä maailman päättäjiä parantamaan tyttöjen terveyspalveluiden saantia sekä suojelua, jotta lapsiavioliitot saataisiin lopetettua. Kaikki suunnitellut toimet pitää rahoittaa riittävästi ja niihin on liitettävä vahva painotus koulutukseen.

Lue myös: Oikeusministeri ei sallisi alaikäisten avioliittoja – ”Uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät ole riittävän vahvoja”

Selvityksen mukaan:

* Viimeisen vuosikymmenen aikana on estetty noin 25 miljoonaa lapsiavioliittoa. Yksikään kehitysmaa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saavuttamassa YK:n tavoitetta lopettaa kaikki lapsiavioliitot vuoteen 2030 mennessä.

* Tavoite siitä, että kaikki suorittavat keskiasteen loppuun vuoteen 2030 mennessä, ei toteudu nykyisten kehityssuuntien perusteella ennen kuin vasta vuonna 2084 – yli 50 vuotta määräajan umpeuduttua.

* Jos nykysuuntaukset jatkuvat, noin 134 miljoonaa tyttöä menee naimisiin vuosina 2018–2030. Pelkästään vuonna 2030 lähes 10 miljoonaa tyttöä menee naimisiin. Yli kaksi miljoonaa heistä tulee olemaan alle 15-vuotiaita.

* Viime vuonna 21 prosenttia 20–24-vuotiaista naisista oli mennyt naimisiin tai elänyt avoliitossa alle 18-vuotiaana.

Kommentoi Facebookissa