Uudella keksinnöllä jätevesistä voidaan erottaa ravinteita lannoitteiksi

Ravinteiden talteenoton tehostaminen vähentää ravinnekuormitusta Itämereen, laskee jätevedenkäsittelyn kustannuksia ja edistää ravinteiden kierrätystä.

Ravinteiden talteenoton tehostaminen vähentää ravinnekuormitusta Itämereen, laskee jätevedenkäsittelyn kustannuksia ja edistää ravinteiden kierrätystä. (Kuva Fotolia)

Aalto-yliopiston tutkijoiden menetelmä vähentää vesistöjen kuormitusta.

YMPÄRISTÖ Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän typen ja fosforin energiatehokkaaseen talteenottoon. Laboratoriotutkimuksissa menetelmän avulla on mahdollista erottaa 99 prosenttia jätevesien typestä ja 90–99 prosenttia fosforista ja tuottaa lannoitteisiin sopivaa rakeista ammoniumsulfaattia sekä fosforisakkaa.

– Typen ja fosforin poistamiseen jätevesistä on käytössä useita erilaisia menetelmiä, mutta yksikään niistä ei vastaa ravinteiden talteenottotarpeeseen, kertoo Aalto-yliopiston vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala.

Lannoitteisiin käytettävän typen teolliseen tuotantoon arvioidaan kuluvan noin kaksi prosenttia koko maailman energiankulutuksesta. Yhdyskuntien jätevesien ravinteiden talteenotolla on mahdollista korvata kuusi prosenttia teollisesti tuotetusta ammoniumtypestä ja noin kymmenes lannoitteena käytettävästä fosforista.

Testilaitteiston rakentaminen Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratorioon alkaa keväällä 2017. Hankkeen päätavoitteena on kehittää nestemäisten jätejakeiden ravinteiden kierrätykseen taloudellisesti kannattava prosessi ja toimintaketju.

Samalla alan yrittäjiä kannustetaan tehokkaaseen jätevedenkäsittelyyn. Ravinteiden talteenoton tehostaminen vähentää ravinnekuormitusta Itämereen, laskee jätevedenkäsittelyn kustannuksia ja edistää ravinteiden kierrätystä.

– Erityisiä hyödynsaajia hankkeessa ovat jätevedenpuhdistamot, lietteiden tuottajat ja käsittelijät, biokaasulaitokset, sekä lannoitteiden loppukäyttäjät, jotka saavat kestävän lannoitetuotteen käyttöönsä, sanoo TkT Surendra Pradhan.

Menetelmän patenttihakemus on parhaillaan käsittelyssä ja hankkeen tavoitteena on etsiä yrityskumppaneita, jotka voisivat parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää patenttia, tuotteistaa ja markkinoida uutta prosessia. Menestyessään uusi prosessi tarjoaa myös kilpailukykyisen vientituotteen.

Menetelmällä on myös huomattavia positiivia vaikutuksia ympäristöön.

– Ravinnepäästöt vesistöihin vähenevät, ja uuden menetelmän tuoma energiansäästö ja kemikaalien käytön väheneminen lannoitteiden valmistuksessa laskevat kasvihuonekaasujen määrää, muistuttaa professori Vahala.

Kommentoi Facebookissa