Uuden lastensairaalan ongelmista selvitys – ”On ikävää, jos ainoa tapa tulla kuulluksi on nimetön kirje”

Uuden lastensairaalan rakentaminen maksoi kaikkiaan noin 170 miljoonaa euroa.

Uuden lastensairaalan rakentaminen maksoi kaikkiaan noin 170 miljoonaa euroa. (Kuva HUS)

HUS tekee Uuden lastensairaalan laadusta, potilasturvallisuudesta ja resursoinnista selvityksen.

LASTENSAIRAALA Ylen MOT-ohjelma on nostanut keskustelun aiheeksi Uuden lastensairaalan ongelmat. Ohjelmassa esitettiin muun muassa huoli sairaalan riittämättömästä henkilökuntamitoituksesta.

Lasten teho-osastolla tippui lisäksi kattolevy sydän- ja keuhkolaitteen päälle, joka oli kiinni vastasyntyneessä potilaassa. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on julkaissut ohjelmaan liittyen oman vastineensa.

HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven johdolla Uudesta lastensairaalasta tehdään kattava arvio, jossa kuullaan myös henkilöstöä. Selvityksellä halutaan varmistaa, että kaikki huolet ja mahdolliset epäkohdat tulevat käsiteltyä.

– Henkilöstömitoitukseen ja potilasturvallisuuteen liittyviä asioita käytiin jo keväällä huolellisesti läpi, mutta teemme uuden tarkastelun siitä, onko tilanteeseen tullut muutosta, kertoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Kiinteistöön liittyviin ongelmiin on HUS:n mukaan puututtu heti niiden ilmettyä ja tarvittavat korjaukset on tehty. Henkilöstötilannetta ja potilasturvallisuutta seurataan jatkuvasti. Toukokuun alussa HUS antoi selvityksen Aluehallintovirastolle hoitajien lähettämään nimettömään kirjeeseen liittyen. AVI pyytää tarvittaessa lisäselvitystä HUS:lta.

Selvityksessä tarkasteltavia asioita ovat HaiPro-haittatapahtumailmoitukset, muistutukset, kantelut, potilasasiamiesten yhteydenotot, hoitoisuusluokitukset ja potilaspalautteet. Lisäksi tarkastellaan yksiköiden käyttöasteet ja henkilöstöresursointi. Johtajaylilääkärin selvitykseen sisältyy lisäksi henkilöstön ja esimiesten haastatteluja.

– Meillä on HUS:ssa keskusteleva ilmapiiri ja julkisena organisaationa meillä on erityinen velvoitekin avoimuuteen. On erittäin ikävää, jos tietty osa Uuden lastensairaalan hoitohenkilöstöä kokee, että ainoa tapa tulla oikeasti kuulluksi on nimettömän kirjeen kirjoittaminen. Toivomme, että näissä haastatteluissa pystytään avoimesti käsittelemään mahdollisia epäkohtia, toteaa Mäkijärvi.

Uudessa lastensairaalassa kerätään myös vanhemmilta palautetta säännöllisesti ja kielteinen palaute käsitellään HUS:n mukaan erityisen huolellisesti. Jokaiselle Uudessa lastensairaalassa asioineelle perheelle, joilla on e-asiointilupa, lähetetään palautekysely tekstiviestitse. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Elokuussa saatiin noin tuhat sanallista palautetta.

Sairaalan saamat palautteet ovat suurimmalta osalta positiivisia, eniten negatiivista palautetta tulee odotusajoista ja ilmoittautumisesta. Selvityksen väliraportti laaditaan lokakuun alkuun mennessä.

Lue myös: Uuden lastensairaalan avajaisia vietettiin – ”Vanhemmat voivat olla mukana kaikissa tiloissa”

Kommentoi Facebookissa