Valinnanvapauslain luonnos annettiin lainsäädännön arviointineuvostolle – muutoksia voi edelleen tulla

Sote-uudistuksen ja valinnanvapauslain myötä avautuvat miljardien terveysmarkkinat.

Sote-uudistuksen ja valinnanvapauslain myötä avautuvat miljardien terveysmarkkinat. (Kuva Fotolia)

Hallituksen esitys valinnanvapauslaista on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun alkupuolella.

SOTE Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle eilen. Valinnanvapauslain luonnokseen on tehty muutoksia, jotka koskivat erityisesti asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa sekä tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa.

Lisäksi lakiluonnokseen on tehty muutoksia syksyn lausuntokierroksen perusteella. Esimerkiksi asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita on täsmennetty. Tuottajien korvausperusteiden tarkemmat määrittelyt ja sopimusmallit on tarkoitus lähettää lausunnolle maaliskuussa.

Lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen haasteisiin monituottajamallissa. Eri toimijoiden työ on tarkoitus koota yhteen erilliseksi muutosohjelmaksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen toimija, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja vaikutusarvioinneista. Valinnanvapauslakiin saattaa tulla vielä muutoksia arvioinnin perusteella.

Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun alkupuolella. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2020.

Kommentoi Facebookissa