Valkohäntäpeurojen määrä yhä voimakkaassa kasvussa – Suomessa on lähes 100 000 yksilöä

Valkohäntäpeura on alkujaan istutettu Suomeen 1930-luvun lopulla.

Valkohäntäpeura on alkujaan istutettu Suomeen 1930-luvun lopulla. (Kuva Fotolia)

Laji on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä ja talviruokinnasta.

LUONTO Luonnonvarakeskus Luken arvion mukaan Suomessa on noin 98 000 valkohäntäpeuraa. Kasvua edellisvuodesta on noin 13 prosenttia.

Tiheimmillään valkohäntäpeuroja on yli 50 tuhannella hehtaarilla Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueilla. Myös Uudenmaan riistakeskuksen alueella tiheydet ovat korkeita: suurimmillaan rannikon länsiosissa on yli 30 peuraa tuhannella hehtaarilla.

Kaikkien edellä mainittujen riistakeskusalueiden keskimääräinen valkohäntäpeuratiheys on 17 peuraa tuhannella hehtaarilla.

Valkohäntäpeuran tiheys laskee kohti pohjoista. Rannikko-Pohjanmaan riistakeskusalueella tiheys on enää noin kuusi yksilöä tuhannella hehtaarilla ja sen ulkopuolella alle kolme yksilöä tuhannella hehtaarilla.

Valkohäntäpeura on alkujaan istutettu Suomeen 1930-luvun lopulla. Laji on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä ja talviruokinnasta. Paksu lumipeite heikentää valkohäntäpeuran mahdollisuuksia levittäytyä pohjoisessa.

Kartta valkohäntäpeurojen esiintymisalueesta kertoo, että laji on keskittynyt voimakkaasti eteläiseen Suomeen.
Kartta valkohäntäpeurojen esiintymisalueesta kertoo, että laji on keskittynyt voimakkaasti eteläiseen Suomeen. (Lähde Luke)

Kommentoi Facebookissa