Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen – ”Teko on ollut tahallinen”

Korkeimman oikeuden tuomion mukaan Matti Nissisen menettely osoittaa merkittävää moitittavuutta.

Korkeimman oikeuden tuomion mukaan Matti Nissisen menettely osoittaa merkittävää moitittavuutta. (Kuva VKSV)

Valtioneuvoston päätöksen perusteluissa huomioidaan korkeimman oikeuden tuomio.

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ Valtioneuvosto on tänään päättänyt irtisanoa valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen, joka sai joulukuussa tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta. Päätöksessä on arvioitu valtakunnansyyttäjän toimintakykyä kaikissa tehtävissään ja sitä, kuinka tuomio vaikuttaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiin.

– Valtakunnansyyttäjän tehtävä on virka, jonka hoitamisessa voidaan edellyttää erityistä moitteettomuutta. Valtakunnansyyttäjän nauttima luottamus ja uskottavuus ovat keskeinen osa hänen toimintakykyään. Esimiesasemassa ja virastopäällikkönä häneen voidaan kohdistaa korkeampia vaatimuksia kuin virkamieheen yleensä, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Valtioneuvoston päätöksen perusteluissa huomioidaan korkeimman oikeuden tuomio, jonka mukaan Nissisen menettely osoittaa merkittävää moitittavuutta. Teko on ollut tahallinen.

Valtakunnansyyttäjällä on vaativa johtamis- ja lainkäyttötehtävä. Hän edustaa oikeusjärjestelmään keskeisesti kuuluvaa instituutiota, jolta edellytetään erityistä luotettavuutta. Valtioneuvosto katsoo, ettei Nissinen enää ole täysin toimintakykyinen hoitamaan kaikkia valtakunnansyyttäjälle kuuluvia tehtäviä.

Valtakunnansyyttäjän tulee pystyä johtamaan, kehittämään ja ohjaamaan syyttäjälaitoksen toimintaa kaikissa tilanteissa. Valtioneuvosto katsoo, että valtakunnansyyttäjän asemassa osittainenkin toimintakyvyn puute on syyttäjälaitoksen kannalta ongelmallinen. Sillä on välitön vaikutus koko oikeusjärjestelmän uskottavuuteen.

Valtioneuvoston irtisanomispäätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Nissiselle maksetaan irtisanomisajan palkka. Oikeusministeriö käynnistää pikaisesti valtakunnansyyttäjän viran hakuprosessin.

Kommentoi Facebookissa