Valtionyhtiö sijoittaa lisää kaivostoimintaan – tähtäimessä sähköautojen litiumioniakkujen markkinat

Keliber omistaa useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä Keski-Pohjanmaalla ja sillä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään.

Keliber omistaa useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä Keski-Pohjanmaalla ja sillä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään. (Kuva Keliber)

Valtion erityistehtäväyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n nousee Keliber Oy:n suurimmaksi omistajaksi.

KAIVOSTEOLLISUUS Suomen Malmijalostus Oy osallistui yhdessä Keliber Oy:n muiden osakkeenomistajien kanssa yhteensä 10 miljoonan euron rahoituskierrokseen, jonka lopputuloksena Suomen Malmijalostus Oy sijoittaa Keliber Oy:öön 6,0 miljoonaa euroa.

Sijoituksen myötä Suomen Malmijalostus Oy:n omistus Keliber Oy:ssä kasvaa 24,3 prosenttiin nykyisestä 17,6 prosentin omistusosuudesta. Suomen Malmijalostus Oy on Suomen valtion erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä ja muissa kaivos- ja akkuklusterin omistuksissaan.

Keliber Oy on puolestaan suomalainen kaivosyhtiö, joka valmistelee litiumkemikaalien tuotantoa erityisesti sähköautoissa käytettävien litiumioniakkujen valmistuksen tarpeisiin. Litiumioniakkujen markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti liikenteen sähköistymisen kiihtyessä ja monen teollisuudenalan akkutarpeen lisääntyessä. Keliberin tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään 11 000 tonnia litiumkemikaaleja.

Rahoituskierroksen tavoitteena on mahdollistaa Keliberin litiumkemikaali-investoinnin esisuunnittelun aloittaminen, rahoituksen järjestäminen sekä lisäkairaukset.

– Jatkamme työskentelyä litiumprojektimme rakentamisen vaatimien lupien varmistamiseksi ja aloitamme toteutussuunnittelun. Panostamme myös voimakkaasti tuote- ja markkinastrategiamme toteutukseen ja neuvotteluihin potentiaalisten asiakkaidemme kanssa. Projektimme rakennusvaiheen rahoitusvalmistelut etenevät suunnitellusti yhteistyössä neuvonantajiemme kanssa, kertoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Suomen Malmijalostuksen mukaan Keliber on pisimmälle edennyt eurooppalainen litiumkaivoshanke. Yhtiön tarkoituksena on itse jalostaa tuottamansa raaka-aineet litiumkemikaaleiksi ja Keliberin Kokkolaan rakentamasta tuotantolaitoksesta tulee EU:n ainoa litiumjalostamo.

– Nopeasti kehittyvä akkuteollisuus avaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden maksimoida raaka-aineiden arvo muodostamalla hyvin toimiva ja kattava sähköautojen akkujen arvoketju. Keliber on litiumkemikaalien tuottajana merkittävässä roolissa tässä arvoketjussa. Sijoitus Keliberiin on sijoitus suomalaiseen akkuarvoketjuun, sanoo Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Keliber omistaa useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä yli 500 km² laajuisessa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssissa. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä malmienetsintälupia ja valtauksia useisiin muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin.

Yhtiön suurimpia omistajia ovat Suomen Malmijalostuksen lisäksi kaivosalan sijoitusyhtiö Nordic Mining, Jorma Takanen ja Mine Invest.

Lue myös: Kaivosteollisuuden jätekasoista löytyy harvinaisia maametalleja – näin vältytään uusien kaivosten ympäristöhaitoilta

Kommentoi Facebookissa