Valviralta määräys Esperille – epäkohdat ja puutteet korjattava kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä

Esperi Caren asumispalveluyksiköihin oli vireillä tai kohdistettu valvontaa vuosina 2017–2018 yhteensä 45 tehostetun palveluasumisen yksikköön.

Esperi Caren asumispalveluyksiköihin oli vireillä tai kohdistettu valvontaa vuosina 2017–2018 yhteensä 45 tehostetun palveluasumisen yksikköön. (Kuva Fotolia)

Puutteet olleet samoja ja toistuvia, henkilökuntaa oltava hoivan tarpeen mukaan.

VANHUSTENHUOLTO Valvira on 17.4.2019 antanut Esperi Care Oy:lle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen toiminnassa havaittujen puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi.

Valvira toteaa palvelujen tuottajalta saamansa selityksen ja selvitysten perusteella, että korjaaviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Ottaen kuitenkin huomioon puutteiden vakavuuden ja laajuuden sekä sen, että korjaustoimenpiteet ovat äskettäin toteutettuja, ei valvontaviranomainen voi luotettavasti vielä arvioida tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja valvonta jatkuu.

Valvira päätti ottaa palveluntuottajan valvontaansa ja on arvioinut toiminnan asianmukaisuutta valtakunnallisesti. Palveluntuottajan toiminnan arvioimiseksi Valvira on pyytänyt tiedot Esperi Care Oy:n aluehallintovirastojen valvonnassa vireillä olevien valvontojen ja vuosina 2017–2018 tehtyjen valvontaratkaisujen määrästä arvioidakseen palvelun tuottajan toiminnan asianmukaisuutta kokonaisuutena.

Aluehallintovirastojen keväällä 2018 Valviralle antamien tietojen mukaan Esperi Care Oy:n vanhustenhuollon luvanvaraisiin asumispalveluyksiköihin oli vireillä tai kohdistettu valvontaa vuosina 2017–2018 yhteensä 45 tehostetun palveluasumisen yksikköön. Vuoden 2019 alusta valvontatapauksia on tullut lisää, joista yksi Kristiinankaupungissa sijaitsevan Ulrika-hoivakodin toiminnan keskeyttämispäätös.

Esperi Care Oy:n useissa vanhustenhuollon yksiköissä on todettu vuosina 2016–2019 asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita. Puutteita on ollut omavalvonnan toteutuksessa ja vastuuhenkilöiden tehtävänkuvissa. Lisäksi asiakkaiden palvelujen tarpeisiin nähden henkilökuntaa on ollut liian vähän sekä hoivassa, että avustavissa tehtävissä.

Myös aluehallintovirastot ovat saaneet ilmoituksia yksiköissä havaitusta epäkohdista. Aluehallintovirastot ovat antaneet palvelujen tuottajalle valvontapäätöksissään seuraamuksena huomion kiinnittämisiä, huomautuksia, määräyksiä ja yhdelle Esperi Care Oy:n yksikölle määräyksen uhkasakon uhalla korjata havaitut puutteet.

Esperi Care Oy:n tulee toimittaa yksityiskohtainen selvitys toimenpiteistä, joihin se on määräyksen johdosta palvelujen tuottajana ryhtynyt vanhustenhuollon toimintayksiköissään. Toimenpiteet epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on tehtävä 31.7.2019 mennessä. Esperi Care Oy:n tulee toimittaa selvitys tehdyistä toimenpiteistä Valviraan 31.8.2019 mennessä.

Lue myös: Nyt Esperiltä suljetaan vammaisille nuorille aikuisille tarkoitettu osasto – epäkohtia havaittiin lähes kaikessa

Kommentoi Facebookissa