Vappu on työläisten juhlaa – kansanedustajien palkkiot nousevat

Vappuna ei ole täysistuntoa, vaan silloin voidaan juhlia työläisiä, ylioppilaita sekä kansanedustajien palkkiokorotuksia.

Vappuna voidaan juhlia työläisiä, ylioppilaita sekä kansanedustajien palkkiokorotuksia. (Kuva Hanne Salonen/ Eduskunta)

Korotukset nostavat myös istuvien kansanedustajien mahdollisia sopeutumiseläkkeitä.

EDUSKUNTA Vappu on työläisten juhlaa, ja työmies on palkkansa ansainnut. Näin on myös kansanedustajilla, joiden palkkio on vapunpäivästä 1.5.2018 lukien 6 510 euroa kuukaudessa ja yli 12 vuotta palvelleella kansanedustajalla 6 997 euroa kuukaudessa.

Puhemiehen palkkio on 11 981 euroa kuukaudessa ja varapuhemiesten 9 987 euroa kuukaudessa. Kansanedustajan palkkion lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 732 euron lisäpalkkio kuukaudessa. Suuren valiokunnan, perustuslaki-, ulkoasiain- , valtiovarain- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lisäpalkkio on puolestaan 1 207 euroa kuukaudessa.

Valtiovarainvaliokunnan verojaoston ja hallinto- ja turvallisuusjaoston puheenjohtajan lisäpalkkio on 732 euroa ja valiokunnan muiden jaostojen puheenjohtajien lisäpalkkio 483 euroa. Jaoston puheenjohtajan lisäpalkkiota ei makseta, jos jaoston puheenjohtaja on oikeutettu valiokunnan puheenjohtajan lisäpalkkioon.

Eikä tässä vielä kaikki. Eduskuntaryhmissä, joissa on 16 tai enemmän kansanedustajia, puheenjohtajalle maksetaan 1 207 euron lisäpalkkio ja eduskuntaryhmissä, joissa on 3–15 kansanedustajaa, 732 euron lisäpalkkio. Lisäpalkkiota ei makseta yhden tai kahden edustajan eduskuntaryhmän puheenjohtajalle.

Palkkioista päättää palkkiotoimikunta, jonka eduskunnan puhemiehistö valitsee neljäksi vuodeksi. Toimikaudella 1.1.2017–31.12.2020 eduskunnan palkkiotoimikunnan puheenjohtajana toimii varatuomari Jouni Ekuri ja jäseninä OTL Riitta-Leena Paunio sekä pääsihteeri emeritus Seppo Junttila. Palkkiotoimikunnan nimittämänä sihteerinä toimii KTM Erkki Kurikka.

Kansanedustajan palkkion ohella edustajalle maksetaan joka kuukauden 15. päivä kulukorvaus, joka on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Kulukorvaus on verotonta.

Nyt tehdyt korotukset vaikuttavat myös istuvien kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin, jos henkilö on valittu kansanedustaksi ennen vuotta 2011. Kansanedustajan eläke lasketaan uran pituuden ja enintään viimeisten 15 vuoden aikana uralta saadun ansion perusteella.

Vuoden 2011 vaalien jälkeen valitut kansanedustajat voivat saada sopeutumisrahaa. Sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen pituudesta riippuen enintään kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä.

Lue myös: Kansanedustajat myöntävät porsaanreiät – ”Meillä on sopeutumiseläkkeellä elosteleva eliitti”

Kommentoi Facebookissa