Vauvat ovat herkimpiä perheen köyhyydelle – vaikeuksia voi aiheutua pitkälle tulevaisuuteen

Lapsuudenaikainen köyhyys havaittiin sitä vakavammaksi, mitä nuorempana lapsi oli sen kokenut.

Lapsuudenaikainen köyhyys havaittiin sitä vakavammaksi, mitä nuorempana lapsi oli sen kokenut. (Kuvituskuva Fotolia)

Lapsuudenaikainen köyhyys havaittiin sitä vakavammaksi, mitä nuorempana lapsi oli sen kokenut.

PERHE Vauvaikäiset eli 0–2-vuotiaat ovat perheiden taloudellisille ongelmille herkimmässä iässä. Vanhempien köyhyys erityisesti lapsen vauva-aikana voi aiheuttaa nuorelle vaikeuksia pitkälle tulevaisuuteen, osoittaa tuore tutkimustieto.

Yhteys perheen pitkäkestoisten taloudellisten vaikeuksien ja lapsilla ilmenevien myöhempien ongelmien välillä on ollut jo aiemmin tutkijoiden tiedossa. Uutena asiana on ilmennyt yhteys perheen talousongelmien ja kaikkein nuorimmaisten lasten erityisen haavoittuvuuden välillä.

– Lapsuudenaikainen köyhyys havaittiin sitä vakavammaksi, mitä nuorempana lapsi oli sen kokenut ja mitä pidempään köyhyysjakso perheessä oli kestänyt. Yhteys havaittiin kaikkien mitattujen hyvinvointiongelmien osalta, kuten peruskoulun varaan jäämisen, mielenterveysongelmien, teiniraskauksien ja rikosten osalta, THL:n erikoistutkija Tiina Ristikari kuvaa.

Tutkimuksen mukaan varhaislapsuus on aikaa, jolloin ihmiset kehittävät kognitiivisia ja vuorovaikutuksellisia kykyjään – ne taas luovat edellytykset myöhemmälle yhteiskunnassa pärjäämiselle. Aikaisemmat elämänvaiheet luovat pohjaa tulevien vaiheiden kehitykselle, mikä voi selittää vauva-ajan köyhyyden erityistä haavoittavuutta.

– Taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppailevia lapsiperheitä pitäisi tukea monella tapaa, korottamalla etuuksia ja auttamalla vanhempia arjen sujumisessa. Investointi ensimmäisiin elinvuosiin on tärkeää niin hyvän lapsuuden itseisarvon takia kuin myös siksi, että se tuottaa tulevaisuuden hyvinvointia, akatemiatutkija Mia Hakovirta Turun yliopistosta toteaa.

Tutkimus toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhteistyönä, ja se perustui Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineistoon, johon on kerätty tiedot lähes kaikista kyseisenä vuonna Suomessa syntyneistä eli lähes 60 000 henkilöstä.

Tutkimuksessa heidän elämäänsä seurattiin 25-vuotiaaksi saakka. Tiedot tutkimukseen kerättiin eri viranomais- ja terveydenhuoltorekistereistä. Yhteensä 11 062 lapsen vanhemmat olivat saaneet toimeentulotukea ennen kuin nuoret olivat täyttäneet 21 vuotta.

Lue myös: Hätkähdyttävä tutkimustulos – köyhän perheen lapsilla on suurempi riski kuolla syöpään

Kommentoi Facebookissa