Verohallinto muistuttaa – julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea henkilön tuloista

Julkisista verotiedoista puuttui viime vuonna 25 miljardia euroa eli noin 18 prosenttia ansiotuloista. (Kuvituskuva Fotolia)

Kolmannes yli 100 000 tienanneista jäi medialle toimitettavien suurituloisten listojen ulkopuolelle.

VEROTUS Keskiviikkona 9.11. julkaistaan vuoden 2021 tuloverotuksen julkiset tiedot. Verohallinto muistuttaa, että julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea henkilöiden todellisista tuloista.

Esimerkiksi verovapaat etuudet ja pääomatulot sekä tuloista tehdyt vähennykset eivät käy tiedoista ilmi. Julkisten tietojen perusteella ei voi tehdä päätelmiä henkilön palkasta, muistuttaa tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta.

− Julkiset tiedot eivät välttämättä kerro suoraan henkilön palkasta, sillä henkilöllä voi olla tuloja useista eri lähteistä. Palkan lisäksi tuloja voi olla esimerkiksi yritystoiminnasta tai henkilö on voinut olla osan vuodesta työtön, Savolainen selittää.

Kaikki henkilön tulotkaan eivät käy julkisista tiedoista ilmi.

− Kun henkilöiden tulotiedoista kerrotaan veropäivänä, puhutaan yleensä valtionverotuksessa verotettavan tulon määrästä. Silloin tuloista on jo tehty tietyt vähennykset. Palkansaajilla merkittävin vähennys on työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Eläkeläisillä taas eläketulovähennys pienentää valtionverotuksessa verotettavan tulon määrää erityisesti pienituloisilla eläkeläisillä.

Esimerkiksi 50 000–54 999 euroa vuodessa tienaavat saavat valtionverotuksessa keskimäärin useiden tuhansien eurojen vähennykset, eli tämä määrä tuloa ei näy julkisissa verotiedoissa.

− Kunnallisverotuksessa henkilön tulot ovat yleensä vielä valtionverotustakin pienemmät, koska vähennyksiä on enemmän. Myöskään verovapaat etuudet kuten lapsilisä ja toimeentulotuki tai pääomatulojen verovapaat osuudet eivät näy julkisissa tiedoissa, Savolainen kertoo.

Vuonna 2020 suomalaisille kertyi ansiotuloja yhteensä 139,5 miljardia euroa. Tästä määrästä valtionverotuksessa verotettavaa, eli julkisissa tiedoissa näkyvää ansiotuloa oli 114,4 miljardia euroa. Julkisista verotiedoista puuttui siis 25 miljardia euroa eli noin 18 prosenttia ansiotuloista.

Tuloluokasta riippuen julkisten ansiotuloverotietojen kattavuudessa voi olla isoja eroja.

– Alle 20 000 euroa tienaavien ansiotuloista vuoden 2020 julkiset verotiedot kattoivat noin 55 prosenttia kokonaistuloista. Eniten tienaavien tuloluokissa puolestaan tiedot kattoivat jo noin 92 prosenttia, Aki Savolainen sanoo.

Vuonna 2020 suomalaisille kertyi pääomatuloja noin 13,2 miljardilla eurolla. Tästä määrästä julkisissa verotiedoissa näkyy 10 miljardia euroa, eli noin 75 prosenttia kaikista pääomatuloista.

Pääomatuloveroa maksetaan varallisuuden tuottamasta tulosta, esimerkiksi vuokratulosta, omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta ja osinkotulosta. Toisaalta esimerkiksi osa osingoista on tietyissä tilanteissa verovapaata pääomatuloa.

Verohallinto luovuttaa medialle veropäivänä listat asiakkaista, jotka julkisten verotietojen mukaan ovat tienanneet yli 100 000 euroa. Verovuonna 2020 tämän rajan ylitti reilut 77 000 asiakasta. Verohallinnon tilastoista käy ilmi, että kokonaistulojen – ansio- ja pääomatulot – mukaan 100 000 euron rajan ylitti huomattavasti suurempi joukko, lähes 116 000 asiakasta.

Erilaiset vähennyksen ja pääomatulojen verovapaat osuudet pienentävät erityisesti 100 000–150 000 euroa vuodessa tienaavien henkilöiden tuloja siten, että julkisissa verotiedoissa näkyvät tulot jäävät alle 100 000 euron.

Lue myös: Kiinteistöveroa uhkaa historiallisen korkea korotus – lähes 10 prosentin nousu

Nämä verotiedot ovat julkisia ja näkyvät julkisissa verotiedoissa

henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta

valtionverotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo

kunnallisverotuksessa verotettava tulo

tulovero

kunnallisvero

maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä

ennakoiden yhteismäärä

veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus

Kommentoi Facebookissa